Opname op de verpleegafdeling

U wordt voor een dag(deel) of een aantal dagen opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Hier vindt u informatie over uw verblijf en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Of bekijk de telefoonnummers en routenummers van onze verpleegafdelingen.

Voorbereiden

Wij proberen uw verblijf in het Catharina Ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Als u een dag(deel) of een aantal dagen in ons ziekenhuis verblijft, is het goed dat u een aantal zaken weet. Zo kunt u zich voorbereiden:

Nuchter zijn

Voor sommige behandelingen moet u nuchter zijn. Meestal betekent dit dat u de dag van de opname vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken en roken. Het kan ook betekenen dat u moet stoppen met het slikken van bepaalde medicijnen. Het is dan ook belangrijk dat u voor de opname uw medisch specialist informeert over eventueel medicijngebruik.

Wat neemt u mee?

Als u een dagopname, kort verblijf of langere opname naar het Catharina Ziekenhuis komt, adviseren wij u het volgende mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Dag- en nachtkleding, kamerjas, pantoffels, sokken, extra ondergoed, badslippers voor de douche en toiletspullen.
 • Benodigde hulpmiddelen zoals uw bril, hoorapparaat, rollator, stok, rolstoel of scootmobiel.
 • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • Een uitdraai van uw medische voorgeschiedenis. Vraag uw huisarts hiernaar.
 • Persoonlijke Informatie Map (indien ontvangen bij de polikliniek).
 • Uw dieetlijst, als u die heeft.
 • Uw eventuele trombosekaart, afspraakkaart van de polikliniek of andere medische gegevens.
 • De folder ‘Informatie over uw opname’.
 • Een boek, spelletje, tijdschriften, schrijfmateriaal of iets anders dat u leuk vindt om te doen.
Let op, alleen pinnen

In verband met de veiligheid en uit oogpunt van hygiëne en efficiency kunt u in ons ziekenhuis alleen nog met pin betalen. Vergeet bij een afspraak of bezoek aan ons ziekenhuis niet uw bankpas mee te nemen. Bedankt voor uw begrip.

Wij raden u aan om waardevolle bezittingen en sieraden, thuis te laten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen.

Uw contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige wie uw contactpersoon is. Hij of zij is het aanspreekpunt voor onze medewerkers. Het is belangrijk dat uw contactpersoon bij gesprekken met de artsen aanwezig is. Hij kan familie, vrienden en kennissen informeren hoe het met u gaat. Als u na de operatie naar de verpleegafdeling wordt gebracht, bellen wij uw contactpersoon zodat hij of zij hiervan op de hoogte is.

Informatie over uw opname

Er komt veel op u af tijdens een dagbehandeling of opname. In de folder ‘Informatie over uw opname’ hebben we daarom alles voor u op een rijtje gezet. U kunt de informatie van tevoren rustig doorlezen.

Bent u opgenomen geweest in een ander ziekenhuis?

Als u de afgelopen zes maanden opgenomen was in een ander ziekenhuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis, wilt u dit dan melden bij één van onze medewerkers. Ook als dat in het buitenland was of wanneer u in een boerenbedrijf werkt. Het is mogelijk dat u drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. Als u dit op tijd meldt, kunnen wij direct de nodige voorzorgmaatregelen treffen en voorkomen we verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis. 

Raadpleging Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen medische gegevens tussen zorgverleners worden uitgewisseld. Voor uw bezoek aan de polikliniek of uw opname, raadpleegt de apotheek dit LSP om een overzicht te krijgen van alle medicatie die u gebruikt. Apotheken en huisartsen die zijn aangesloten op het LSP vragen u altijd of u deze informatie wil delen via dit LSP.

Bij een spoedopname of bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt dit zo snel mogelijk tijdens uw opname of  bezoek aan de SEH gedaan. Op deze manier heeft uw behandelaar snel een indruk van de medicatie die u in uw thuissituatie gebruikt. Zo kan de behandelaar u op de beste manier behandelen.

Wij kunnen uw gegevens bij het LSP alleen opvragen als u ons ziekenhuis al eerder hebt bezocht en u bent ingeschreven in onze patiëntenregistratie.

Uw verblijf

Voor een dag(deel) of een aantal dagen wordt u opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Hier vindt u informatie over uw verblijf. Voor uitgebreidere informatie kunt u de folder ‘Informatie over uw opname’ raadplegen. Met de medewerkers op de polikliniek hebt u een datum gepland. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling die vooraf aan u is doorgegeven. Neem uw verzekeringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs mee. Wilt u graag naar de afdeling begeleid worden?  Onze vrijwilligers staan met veel plezier voor u klaar. Vraagt u ernaar bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft met u een opnamegesprek. Als u wilt kan uw partner of begeleider hierbij aanwezig zijn. De verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt het verloop van de opname met u door. Natuurlijk kunt u in dit gesprek ook zelf vragen stellen. Tips en adviezen over het opnamegesprek vindt u in de gesprekswijzer. Tijdens het opnamegesprek ontvangt u ook onze bezoekersinformatie. Heeft u een stoma, katheter of pacemaker? Geeft u dit aan bij de verpleegkundige.

Openingstijden hoofdingang

De hoofdingang van het ziekenhuis (Michelangelolaan) is van maandag tot en met zaterdag geopend van 06.30 tot 20.30 uur. Op zondag en op feestdagen: 08.30 tot 20.30 uur. In dit tijdsbestek is er ook een receptionist in de centrale hal aanwezig. Als de hoofdingang is gesloten, kunt u gebruik maken van de ingang bij de Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis (Winston Churchilllaan). Buiten de openingstijden kunt u het ziekenhuis verlaten via de nachtuitgang (route 385).

Uw kamer

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over kamers van verschillende grootte. De meeste patiënten verblijven op vier- of zespersoonskamers. Patiënten komen alleen op een één- of tweepersoonskamer te liggen op medische indicatie. Mannen en vrouwen verblijven samen op een kamer (gemengd verplegen). Zo worden de beschikbare bedden optimaal gebruikt en blijven de wachttijden zo kort mogelijk. Als u bezwaar heeft tegen gemengd verplegen, geeft u dit dan aan tijdens het opnamegesprek. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Dagverblijf

Op alle verpleegafdelingen is een dagverblijf: een soort woonkamer waar u even kunt ontspannen. In het dagverblijf kunt u lezen, televisie kijken of familieleden en andere patiënten ontmoeten. Op sommige afdelingen zijn meer activiteiten mogelijk, zoals puzzelen en gezelschapsspellen.

Catharina Ziekenhuis = rookvrij

Vanaf 1 november 2019 is het Catharina Ziekenhuis volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor onze gebouwen, ons hele terrein is rookvrij.

Wij willen de gezondheid van onze patiënten en medewerkers verbeteren. Daarom zorgen we ervoor dat onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking hoeven te komen met roken. Ook ondersteunen we medewerkers en patiënten bij het stoppen met roken.

De juiste voeding

Goede voeding kan bijdragen aan een snellere genezing. De medewerkers van de voedingsdienst besteden daarom veel zorg aan de maaltijden. Elke dag kunt u kiezen uit een menu. Gedurende de dag biedt de voedingsassistent u op vaste tijden koffie, thee of andere dranken aan. Brengt uw bezoek maaltijden mee, dan kunt u deze gebruiken. Hier zijn wel specifieke regels aan verbonden. Ook adviseren we u wel het dieetadvies van uw artsen te volgen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis worden studenten geneeskunde (co-assistenten) en artsen die zich (willen) specialiseren (een AIOS, ANIOS of HAIO) opgeleid. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende opleidings- en deskundigheidsniveau’s. Ook leiden we in ons ziekenhuis paramedici (zoals fysiotherapeuten, diëtisten en laboranten) op. Dit betekent dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld wordt. U kunt zelf beslissen of u hieraan uw medewerking verleent.

Mantelzorg

De steun van mantelzorg is voor opgenomen patiënten in het Catharina Ziekenhuis erg belangrijk. De mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan een goed verblijf van de patiënt in het ziekenhuis en aan de verzorging na de opname. In het Catharina Ziekenhuis betrekken we de mantelzorgers bij de zorg. Dat doen we door vooraf en tijdens de opname informatie uit te wisselen en gezamenlijk afspraken te maken over de zorg. Ook kunnen familieleden in sommige gevallen overnachten (rooming-in) in het ziekenhuis.

Rol van de mantelzorger

Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt afgesproken wie het aanspreekpunt is bij de familie en wie de contactpersoon is vanuit het ziekenhuis. Ook wordt de rol van de mantelzorger besproken. We houden bij het betrekken van de mantelzorg zoveel mogelijk rekening met de agenda van de mantelzorger. Bij overbelasting van de mantelzorger verwijzen we door naar de huisarts of een Steunpunt Mantelzorg.

Activiteiten van de mantelzorger

De mantelzorger kan desgewenst ondersteunen in de zorg voor de patiënt, bijvoorbeeld bij het eten en drinken of bij de verzorging. De bezoektijden kunnen voor de mantelzorger worden aangepast. Alle activiteiten die de mantelzorger doet, vinden plaats in overleg met de verpleegkundige. De rol van de mantelzorger in de zorg wordt vastgelegd in het zorgplan.

Meer informatie over mantelzorg (www.mezzo.nl)

Kortverblijf & dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u verblijft op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Hier vindt u de contactgegevens en bezoekuren van de afdeling.

Contact

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging: 040 – 239 87 77

Route

De afdeling Kortverblijf & dagverpleging zit op verschillende locaties in het ziekenhuis:

 • Dagbehandeling Kortverblijf, route 411
 • Verpleegafdeling Kortverblijf, route 487

Bezoektijden

Bekijk hier de meest actuele bezoektijden.

Ontslag en nazorg

Ook ná uw verblijf in het Catharina Ziekenhuis willen wij voor u de beste zorg. Het is de bedoeling dat het naar huis gaan prettig verloopt. Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Het ontslaggesprek

Voordat u naar huis gaat vindt een ontslaggesprek plaats met de verpleegkundige. Het gesprek wordt ruim van tevoren aangekondigd, zodat uw partner of kinderen erbij kunnen zijn.  Zodra de ontslagdatum bekend is ontvangt u een boekje met daarin alle belangrijke thema’s die besproken moeten worden tijdens het ontslaggesprek. Tijdens het gesprek geeft de verpleegkundige u op alle belangrijke vragen mondeling en schriftelijk een antwoord op maat. Zo wordt op een heldere manier duidelijk wat onder meer de leefregels zijn na een operatie, of autorijden is toegestaan, welke medicijnen u moet gebruiken en wat eventuele bijwerkingen van de behandeling kunnen zijn. Tijdens het ontslaggesprek kunt u ook aangeven of u na het ontslag uit het ziekenhuis thuis gebeld wilt worden door een verpleegkundige.

Naar huis

Op de dag dat u naar huis gaat geeft de verpleegkundige u ontslagpapieren mee. Hierin vindt u onder andere:

 • de controleafspraak op de polikliniek
 • een recept voor medicatie (indien nodig)
 • een recept voor verbandmateriaal (indien nodig)

Wij adviseren u vooraf te regelen dat u wordt opgehaald door een begeleider. Iemand die u kan helpen met uw persoonlijke spullen en uw vervoer naar huis.

Transferverpleegkundige

Heeft u na uw verblijf in ons ziekenhuis nog ondersteuning nodig? Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen om zaken hiervoor te regelen. In eerste instantie is het de bedoeling dat u deze zorg zoveel mogelijk via uw persoonlijke netwerk organiseert. Als uw zorgsituatie complex is, dan schakelt uw verpleegkundige een transferverpleegkundige in. Indien noodzakelijk heeft de transferverpleegkundige met u en uw eventuele contactpersoon een gesprek. Daarna kan zij indien mogelijk afspraken maken met de benodigde zorginstanties. Denk aan uw specialist, uw huisarts, een medewerker van het Centrum Indicatiestelling Zorg, een (wijk)verpleegkundige of uw apotheek. Wilt u graag een transferverpleegkundige regelen voor uzelf of een naaste? U kunt zelf contact opnemen. Bel naar 040 – 239 84 50.

De transferverpleegkundige

Zorg thuis

Gaat u thuis herstellen? In eerste instantie is het de bedoeling dat u hulpmiddelen als een bed, krukken en een rollator zoveel mogelijk zelf regelt. U kunt hiervoor terecht bij een thuiszorgwinkel.
Kunt u niet thuis herstellen? Dan zoekt de transferverpleegkundige samen met u naar andere oplossingen.

Informatie voor uw huisarts

Uw behandelend arts informeert uw huisarts over uw opname: uw huisarts ontvangt een brief met gegevens over de behandeling en eventuele nazorg. Zo houdt de huisarts een goed overzicht van uw medische situatie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden