Bijschildklierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Bijschildklierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw arts is besloten een bijschildklierscintigrafie te laten verrichten op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een bijschildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij we de bijschildklieren zichtbaar maken met behulp van twee verschillende radioactieve stoffen. De eerste stof wordt alleen door de schildklier opgenomen. De tweede stof wordt door zowel de schildklier als de bijschildklieren opgenomen.

Door het toedienen van de radioactieve stoffen ontstaat er in deze organen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat het niet gevaarlijk is voor u en uw omgeving. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 4,5 uur.

Voorbereidingen

  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
  • Vanaf ………………………………………………………………. mag u de volgende medicijnen …………………………………………………………… niet meer innemen.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen uit de wachtkamer. In de onderzoeksruimte krijgt u een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium met een bekertje water. Het is belangrijk dat u de capsule in zijn geheel doorslikt. Daarna moet u 2 uur wachten. De wachttijd hoeft u niet in het ziekenhuis door te brengen.

Na 2 uur komt u terug naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. U wordt weer opgehaald uit de wachtkamer. De medisch nucleair werker brengt een infuus aan in uw arm. Via dit infuus dient hij of zij u de tweede radioactieve stof toe. Na 15 minuten gaan we opnames maken. Tijdens het maken van de opnames ligt u op uw rug op een bed. Uw hoofd ligt in een speciale hoofdsteun en de camera bevindt zich vlak boven uw gezicht. Ook maken we opnames waarbij de camera om uw hoofd heen draait. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken. In totaal duurt het maken van de foto’s 45 minuten. Daarna moet u weer 1 uur en 45 minuten wachten. De wachttijd hoeft u niet in het ziekenhuis door te brengen.

Na 1 uur en 45 minuten wachttijd maken we nog een opname van 10 minuten. Hierna is het onderzoek klaar.

De uitslag

De nucleair geneeskundige maakt aan de hand van de gemaakt opnames een verslag en stuurt dat naar uw arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden