Bijschildklierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Bijschildklierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten om een bijschildklierscintigrafie uit te laten voeren op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier wordt beschreven.

Wat is een bijschildklierscintigrafie?

Een bijschildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij de bijschildklieren zichtbaar worden gemaakt met behulp van twee verschillende radioactieve stoffen. De eerste stof wordt alleen door de schildklier opgenomen. De tweede stof wordt door zowel de schildklier als de bijschildklieren opgenomen. Door het toedienen van de radioactieve stoffen ontstaat er in deze organen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken.
  • Sommige medicijnen mag u vanaf enkele dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Als dit op u van toepassing is, dan bespreekt uw behandelend arts of een medewerker van de polikliniek Nucleaire geneeskunde dit met u.
  • Als u binnen 8 weken voorafgaand aan dit onderzoek contrastvloeistoffen toegediend heeft gekregen (bijvoorbeeld voor een CT-scan), dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Uw afspraak moet dan namelijk verzet worden.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de voorbereidingsruimte krijgt u een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium met een bekertje water. Het is belangrijk dat u de capsule in zijn geheel doorslikt. Daarna moet u 2 uur wachten. U hoeft de wachttijd niet in het ziekenhuis door te brengen.

Na 2 uur komt u terug naar de polikliniek Nucleaire geneeskunde. U wordt weer opgehaald uit de wachtkamer. In de voorbereidingsruimte wordt een infuusnaaldje aangebracht in een ader in uw arm. De tweede radioactieve (vloei)stof wordt via het infuusnaaldje ingespoten. Na 15 minuten worden de eerste foto’s gemaakt.

Beide radioactieve stoffen hebben geen bijwerkingen. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt uw rijvaardigheid niet.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Het is wel belangrijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden en een beugelbeha worden verwijderd. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een bed met uw hals in een speciaal kussentje. De gammacamera wordt vlak boven uw hals gebracht, zodat de foto’s zo duidelijk mogelijk worden. Daarna worden foto’s gemaakt waarbij de camera om uw hals heen draait. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s stil blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 30 minuten. Daarna moet u weer 1 uur en 15 minuten wachten. U hoeft de wachttijd niet in het ziekenhuis door te brengen.

Na 1 uur en 15 minuten wachttijd worden opnieuw foto’s van de hals gemaakt. Dit duurt 10 minuten. De medisch nucleair werker controleert of de foto’s gelukt zijn. Hierna is het onderzoek klaar en kunt u naar huis.

Het gehele onderzoek, inclusief de wachttijd, duurt ongeveer 4,5 uur.

De uitslag

De foto’s worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende reden uw afspraak niet nakomen? Neem dan tenminste één dag voor het onderzoek contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden