Casemanager Longgeneeskunde (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Casemanager Longgeneeskunde (Folder)

Deze folder is bedoeld voor patiënten met kanker en hun naasten en geeft informatie over wat de casemanager van het Catharina Ziekenhuis voor u kan betekenen.

De casemanager

De diagnose kanker is ingrijpend en kan veel spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Er komt veel op u af. U krijgt te maken met onderzoeken, behandelingen en controles bij specialisten. Meestal zijn er meerdere specialismen en afdelingen bij uw behandeling betrokken. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar u met welke vragen terecht kan en wie voor welk deel van uw behandeling verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Daarom is het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft; deze persoon noemen wij de casemanager.

De casemanager is een verpleegkundige met vele jaren praktijkervaring. Zij werkt nauw samen met uw specialisten en maakt deel uit van het behandelteam. De casemanager is er voor u gedurende uw gehele behandeltraject, inclusief de daaropvolgende periode met controleafspraken.

U kunt bij uw casemanager terecht voor:

  • vragen;
  • onduidelijkheden;
  • onzekerheden;
  • het afstemmen van afspraken;
  • de coördinatie van uw zorg.

Ook zorgt de casemanager voor (het inschakelen van) psychosociale ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele zorgtraject, al naar gelang uw behoefte en die van uw naasten.

Waarmee kunt u bij de casemanager terecht?

Enkele voorbeeldsituaties waarin de casemanager u kan helpen:

Ik hoef pas over drie maanden op controle bij mijn specialist, maar het gaat de afgelopen week niet goed met mij. Wat moet ik doen?

De casemanager regelt na overleg met de specialist, indien nodig, een vervroegde afspraak.

Ik heb een uitgebreid gesprek gehad met mijn specialist, maar ik vind het moeilijk om het medische verhaal aan mijn kinderen uit te leggen.

De casemanager helpt u bij het verwoorden van het medisch verhaal.

Mijn specialist adviseert behandeling met chemotherapie, maar ik twijfel of ik dat wel moet doen. Ik heb er zoveel narigheid over gehoord!

De casemanager kan u extra uitleg geven en ondersteunt u bij het nemen van uw weloverwogen besluit.

Ik overweeg een second opinion. Wat houdt dat in en hoe regel ik dat?

De casemanager legt u de procedure uit en helpt u bij het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.

Het lukt me maar niet om de draad weer op te pakken na de behandeling. Waar kan ik hulp krijgen?

De casemanager kan u adviseren en eventueel doorverwijzen naar de juiste hulpverlener en/of instantie.

Hoe kunt u uw casemanager bereiken?

U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op de polikliniek. Deze afspraak kunt u maken bij de polikliniek Longgeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Wanneer u niet in staat bent om voor een afspraak naar de polikliniek te komen, kan de polikliniek medewerker een belafspraak met de casemanager voor u maken om contact te onderhouden. Het telefoonnummer van de polikliniek Longgeneeskunde vindt u onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Een niet dringende algemene vraag kunt u ook via de e-mail stellen aan de casemanager. Voor uw privacy en persoonscontrole vragen wij u daarom naar uw e-mailadres bij ons eerste contact. Vragen via de e-mail proberen wij binnen twee werkdagen te beantwoorden. Indien u een e-mail stuurt, dan verzoeken we u in elk geval uw naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden.

Het mailadres van de casemanagers is: casemanagerslonggeneeskunde@catharinaziekenhuis.nl

Buiten kantooruren, in de weekenden of gedurende de nacht, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden