De verpleegkundigepijnconsulente in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De verpleegkundigepijnconsulente in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

U bent doorverwezen naar de verpleegkundige pijnconsulente. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die pijn hebben als gevolg van hun ziekte of behandeling. Van uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard kunnen gaan.

Waarmee kan een verpleegkundige pijnconsulente u helpen?

U kunt bij de verpleegkundige pijnconsulente terecht voor uitleg over de invloed van chronische pijn in uw hersenen en dagelijks leven. Samen met de verpleegkundige pijnconsulente kijkt u naar uw leefstijl, gedachten en emoties die samen gaan met de pijn en hoe deze pijn tot een acceptabel niveau terug te brengen is. In samenspraak met de anesthesioloog-pijnspecialist kan advies of verwijzing plaatsvinden naar een ander specialisme. Daarnaast kan de verpleegkundige pijnconsulente toelichting geven op de uitleg die de anesthesioloog-pijnspecialist heeft gegeven, bijvoorbeeld over uw medicatie of de behandeling die u zal ondergaan.

Praktische tips ter voorbereiding op uw (vervolg) afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

Voor uw telefonische afspraak:

  • Houd u uw medicatielijst bij de hand.
  • Noteert u vooraf eventuele vragen.

Voor uw afspraak op de polikliniek:

  • Breng, als u dit prettig vindt, gerust uw partner of een vertrouwd persoon mee.
  • Neem uw volledige en meest recente medicijnkaart mee.
  • Denk van tevoren na over de vragen die u hebt en schrijf ze eventueel op, de folder ‘Gesprekswijzer’ kan hierbij een hulpmiddel zijn. Vraag hiernaar op de polikliniek.
  • Neem uw patiëntenpas van het Catharina Ziekenhuis mee, als u die heeft.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige pijnconsulente via het secretariaat van de polikliniek Pijngeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden