De verpleegkundige pijnconsulente in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De verpleegkundige pijnconsulente in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

U bent doorverwezen naar de verpleegkundige pijnconsulente. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die pijn hebben als gevolg van hun ziekte of behandeling. Van uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard kunnen gaan.

Waarmee kan een verpleegkundige pijnconsulente u helpen?

U kunt bij de verpleegkundige pijnconsulente terecht voor uitleg over de invloed van chronische pijn in uw hersenen en dagelijks leven. Samen met de verpleegkundige pijnconsulente kijkt u naar uw leefstijl, gedachten en emoties die samen gaan met de pijn en hoe deze pijn tot een acceptabel niveau terug te brengen is. In samenspraak met de anesthesioloog-pijnspecialist kan advies of verwijzing plaatsvinden naar een ander specialisme. Daarnaast kan de verpleegkundige pijnconsulente toelichting geven op de uitleg die de anesthesioloog-pijnspecialist heeft gegeven, bijvoorbeeld over uw medicatie of de behandeling die u zal ondergaan.

Praktische tips ter voorbereiding op uw (vervolg) afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

Voor uw telefonische afspraak:

  • Houd u uw medicatielijst bij de hand.
  • Noteert u vooraf eventuele vragen.

Voor uw afspraak op de polikliniek:

  • Breng, als u dit prettig vindt, gerust uw partner of een vertrouwd persoon mee.
  • Neem uw volledige en meest recente medicijnkaart mee.
  • Denk van tevoren na over de vragen die u hebt en schrijf ze eventueel op, de folder ‘Gesprekswijzer’ kan hierbij een hulpmiddel zijn. Vraag hiernaar op de polikliniek.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige pijnconsulente via het secretariaat van de polikliniek Pijngeneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden