Medicatietoediening bij de behandeling van de lange bicepspees (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medicatietoediening bij de behandeling van de lange bicepspees (Folder)

U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor de behandeling van de lange bicepspees. Tijdens deze behandeling wordt met behulp van echografie medicatie toegediend. In deze folder leest u algemene informatie over de behandeling en hoe u zich daarop voorbereidt.

Voorbereiding

  • Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt, is het belangrijk dat u dit meldt bij de arts die u doorverwijst. In overleg met uw arts zult u tijdelijk moeten stoppen met het innemen van
    deze tabletten.
  • Na de behandeling mag u gewoon autorijden.

Waar meldt u zich?

Als u voor deze behandeling in ons ziekenhuis komt, meldt u zich eerst aan de balie van de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

De behandeling

U ligt in rugligging op de behandeltafel. De radioloog bepaalt met echografie (geluidsonderzoek) de plaats waar de injectie zal plaatsvinden en tekent dit met een stift aan op de huid.

Hierna wordt onder echogeleide de peesschede van de lange bicepspees aangeprikt en wordt er een mengsel van ontstekingsremmer (Kenacort) en verdoving (Bupivacaïne) ingespoten.

Aansluitend aan de behandeling zult u waarschijnlijk afname van de klachten ervaren. Als de verdoving na enkele uren is uitgewerkt zullen de klachten terugkeren.

De ontstekingsremmer begint na enkele dagen te werken en het is te verwachten dat de klachten geleidelijk na enkele dagen tot weken zullen verbeteren.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Op de eerste dag aansluitend aan de behandeling mag u de arm aan de behandelde zijde niet zwaar belasten.

Afspraak verzetten

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Radiologie. We kunnen dan nog iemand anders in uw plaats helpen. Als u zonder berichtgeving niet komt, wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden