Pijnbestrijding bij oncologisch aandoeningen “Chordotomie” (Folder)

Catharina Kanker Instituut Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pijnbestrijding bij oncologisch aandoeningen “Chordotomie” (Folder)

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een chordotomie. Chordotomie is een behandeling tegen pijn door kanker.

Als u een kwaadaardige aandoening heeft, waarbij de pijn zich uitsluitend aan één zijde van het lichaam bevindt en deze pijn is met medicijnen niet goed te behandelen, dan kunt u in aanmerking komen voor een chordotomie. Deze behandeling wordt uitgevoerd door de anesthesioloog-pijnspecialist.

Wat is een chordotomie?

Chordotomie is een behandeling waarbij de anesthesioloog de zenuwbaan die de pijn doorgeeft blokkeert. Zo wordt de geleiding van de pijn onderbroken. De arts onderbreekt de zenuwbaan in de nek, vlak onder het oor. De behandeling vindt plaats via een injectie aan de tegenovergestelde kant van de pijn. Dus bij pijn in de linkerhelft van uw lichaam, behandelt de arts de zenuwbaan die rechts loopt. Zit de pijn juist rechts, dan behandelt de arts de zenuwbaan links. De reden hiervoor is dat de pijnbaan gekruist verloopt.

Let op!

Als u bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

Voorbereiding thuis

  • Op de dag van de behandeling mag u een licht ontbijt gebruiken (een kopje thee met een beschuitje). U mag uw medicijnen innemen, met uitzondering van de medicijnen waarvan de arts heeft gezegd dat u ze in verband met de procedure tijdelijk niet mag innemen.
  • Neemt u de medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis, omdat u de meeste medicijnen tijdens uw verblijf gewoon mag blijven gebruiken.
  • Bloedverdunnende medicijnen dient u vóór de operatie te stoppen. Afhankelijk van het soort medicijn varieert dit van enkele dagen tot een week voor de operatie. Uw anesthesioloog zal hierover vooraf met u afspraken maken.
  • Het beste kunt u ’s morgens vóórdat u naar het ziekenhuis gaat baden of douchen. Gebruik geen make-up en verwijder eventuele nagellak.
  • Tijdens de behandeling mag u geen sieraden dragen, ook geen trouwring.
  • Waardevolle zaken, zoals uw paspoort of sieraden, kunt u beter thuislaten.

De behandeling

Tijdens de behandeling dient u stil te liggen op uw rug. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Desondanks kan de behandeling soms alsnog gevoelig zijn. Adem en ontspanningsoefeningen kunnen helpend zijn en de arts en de assistent helpen u hier goed doorheen.

Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de arts 1 tot 2 naalden in de ruimte rondom het ruggenmerg. Vervolgens wordt een elektrode via de naald opgevoerd in het ruggenmerg, wat u voelt als een scherp schokje. Hierna wordt met een elektrische stroom de positie van de naaldpunt bepaald. U dient aan te geven in welk gebied van uw lichaam u de stroom voelt. Wanneer de juiste positie is gevonden zal de naaldpunt twee- tot driemaal worden verwarmd gedurende 15 seconden. Hierdoor wordt de pijngeleiding in de zenuwbaan onderbroken. Na afloop wordt het effect van de behandeling gecontroleerd. De behandeling neemt ongeveer 20 tot 40 minuten in beslag.

Na afloop moet u een nacht in het ziekenhuis blijven.

Na de behandeling

U verblijft na de behandeling ongeveer 1 uur op de verkoever-afdeling. Daarna wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling. De anesthesioloog komt daar die middag bij u langs om het effect van de behandeling te controleren.

Indien de behandeling is geslaagd wordt uw pijnmedicatie aangepast en wordt u de volgende dag ontslagen uit het ziekenhuis. U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek Pijngeneeskunde.

Indien u bloedverdunners gebruikt dan start u de dag ná uw behandeling ’s avonds met uw antistollingsmedicatie.

Complicaties

Het kan voorkomen dat de pupil van het oog aan de kant van de prik groter wordt (en blijft). Dit is zichtbaar maar u ondervindt hiervan geen hinder bij het zien. Ernstiger bijwerkingen zoals verlammingen of een infectie zijn uitermate zeldzaam.

Bijwerkingen

Definitief

Omdat het gevoel voor warmte en koude via dezelfde baan verloopt, is na de behandeling ook het warmte/koude gevoel aan de kant van de oorspronkelijke pijn verminderd tot verdwenen. U dient na de behandeling dus voorzichtig te zijn met het hanteren van hete of koude voorwerpen.

Voorbijgaand

Na de behandeling kan hoofdpijn optreden. Plat liggen, veel drinken en een eenvoudige pijnstiller (b.v. paracetamol) verminderen deze klacht. Kortdurende bloeddrukdaling komt soms voor. Moeite met plassen en minder kracht in de spieren kunnen ook voorkomen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal zonder ingrijpen binnen enkele dagen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel niet om dan te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog-pijngeneeskundige.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden