Polikliniek Geriatrie algemeen (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek Geriatrie algemeen (Folder)

Binnenkort bezoekt u de poli Geriatrie voor onderzoek. Deze folder bevat informatie over deze dag en wat u als patiënt kunt verwachten. Deze folder is zowel voor u als voor uw begeleider (familie of bekende) bedoeld.

Voor wie is de polikliniek Geriatrie bedoeld?

De polikliniek Geriatrie is bedoeld voor de oudere patiënt met meerdere problemen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied. Om deze problemen in kaart te brengen is er een multidisciplinaire aanpak nodig. Dit betekent dat verschillende hulpverleners naar uw klachten kijken. Het doel binnen de poli Geriatrie is om binnen één dagdeel een antwoord te vinden op de gestelde hulpvraag. Het kan voorkomen dat u nogmaals terug moet komen voor een vervolgonderzoek. In dat geval krijgt u hierover bericht.

Voorbereiding

Wij vragen u om:

  • zelf het vervoer naar het ziekenhuis te regelen (zowel heen als terug);
  • iemand mee te nemen die goed op de hoogte is van uw situatie;
  • kleding te dragen die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

U hoeft niet nuchter te zijn, u mag gewoon ontbijten en uw medicatie innemen.

Wat neemt u mee?

  • De medicijnen die u gedurende die dag moet innemen en een actuele medicijnlijst.
  • In verband met onderzoeken en testen alle hulpmiddelen die u gebruikt zoals: (lees)bril, gehoorapparaten, looprek, stok of rollator.
  • Voor koffie en thee wordt gezorgd. Tevens bestaat de mogelijkheid om in het bezoekersrestaurant op eigen kosten te lunchen.

De dag van het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek vragen we om bloed te prikken, zodat de uitslagen voorafgaand aan de afspraak al bekend zijn. We vragen ook om voorafgaand aan de dag een vragenlijst in te vullen over het huidig functioneren, maar ook welke vragen u aan de arts wilt stellen. Dit doen we om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het gesprek met de arts.

Mocht dit thuis niet lukken, kunt u de vragenlijst eventueel ook hier invullen, wij vragen u dan wel om 30 minuten eerder op uw afspraak te verschijnen.

Er vindt een gesprek en lichamelijk onderzoek plaats bij de arts, een gesprek door de verpleegkundige met de familie/bekende van de patiënt, een geheugentest en indien nodig fysiotherapie.

Afsluiting en vervolgtraject: De afspraak duurt ongeveer 2,5 tot 3,5 uur . U krijgt aan het einde van de afspraak een afsluitend gesprek met de arts. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts de resultaten van de onderzoeken met u, zoals de diagnose en bijbehorende behandeling.

Afsluiting en vervolgtraject

Aan het einde van de dag krijgen u en uw begeleider een afsluitend gesprek met de geriater en de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van deze dag met u besproken, zoals de diagnose en de bijbehorende behandeling.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden