Screening voor TAVI-procedure door klinisch geriater (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Screening voor TAVI-procedure door klinisch geriater (Folder)

U of uw familielid wordt behandeld door een cardioloog. Er is sprake van klachten die kunnen passen bij een vernauwing van één van de hartkleppen: de aortaklep. De cardioloog heeft daarom voorgesteld een operatie te doen om deze vernauwing te verhelpen: de TAVI-procedure (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Via de lies krijgt u een nieuwe hartklep geïmplanteerd. Als voorbereiding op deze operatie wordt u uitgenodigd voor een bezoek aan de klinisch geriater.

Waarom bezoekt u de klinisch geriater?

Een operatie is nooit zonder risico. Hoewel artsen nooit 100% kunnen voorkomen dat er complicaties optreden, kunnen zij de kans hierop wel zo klein mogelijk maken. Eén van de factoren waarvan onderzocht is dat het de risico op complicaties vergroot, is de zogenoemde ‘kwetsbaarheid’. Kwetsbaarheid houdt in dat er lichamelijke en/of geestelijke gebreken zijn waardoor iemand minder goed in staat is een stressvolle gebeurtenis, zoals een operatie, te doorstaan. Hierdoor is het risico op complicaties van een operatie groter.

Het is dus van belang om te weten of u kwetsbaar bent. Uw behandelend artsen kunnen hierop in spelen om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken.

Omdat kwetsbaarheid door veel verschillende factoren veroorzaakt kan worden, is het van belang dat een arts met brede kennis beoordeelt of u kwetsbaar bent. Een geriater is hiervoor de specialist bij uitstek.

Wat onderzoekt de klinisch geriater?

Tijdens uw bezoek zult u een uitgebreid gesprek hebben met één van de geriaters of arts-assistenten geriatrie.

De arts zal uw klachten met u bespreken, maar ook naar andere zaken vragen zoals uw thuissituatie en uw mentaal functioneren. Er zal ook een volledig lichamelijk onderzoek bij u verricht worden. Tot slot zal de arts twee looptests met u doen en een korte geheugentest afnemen.

In totaal duren alle onderzoeken ongeveer 90 minuten.

De uitkomsten van het polikliniekbezoek

De uitkomsten van het gesprek en de tests worden met u besproken. Er zijn twee mogelijkheden:

1. U bent niet verhoogd kwetsbaar

Dit houdt niet in dat u geen risico hebt op complicaties van de ingreep. Maar het risico hierop is niet belangrijk verhoogd. Het kan voorkomen dat de arts u adviezen geeft om uw conditie voor de ingreep zo optimaal mogelijk te maken.

2. U bent verhoogd kwetsbaar

Dit betekent dat er factoren zijn die het risico op complicaties van de ingreep verhogen. Hierdoor kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om uw conditie voor de ingreep zo optimaal mogelijk te maken. Ook kan het zijn dat een TAVI-procedure voor u niet de beste behandeling is.

De geriater heeft een adviserende rol in uw behandelproces. De definitieve beslissing om de ingreep wel of niet uit te voeren ligt bij uw cardioloog in dit ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Catharina Ziekenhuis doet veel wetenschappelijk onderzoek. De TAVI procedure is een relatief nieuwe behandeling. Over de lange termijn uitkomsten bij ouderen willen wij graag meer informatie krijgen. Door middel van de gegevens die wij uit dit polikliniek bezoek verkrijgen hopen wij in de toekomst beter de mensen te behandelen met een aortaklepstenose. Hieronder staat nog verdere informatie over informatie ten behoeve van het onderzoek.

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. Als we uw gegevens verwerken dan gebruiken we alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Toegang tot uw gegevens voor controle

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een monitor die door de onderzoeker is ingehuurd en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens moeten minimaal 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.

Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat de privacy officer van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden