Sedatie op de Spoedeisende Hulp (Folder)

Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Sedatie op de Spoedeisende Hulp (Folder)

U krijgt op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) een kortdurende medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn. De arts heeft met u besproken dat u naast pijnstillers ook medicijnen krijgt die u slaperig maken. Dit noemen we sedatie. Omdat u zich beter kunt ontspannen kan de arts de ingreep die u nodig heeft beter uitvoeren.

Hoe werkt het?

Pijnstilling en andere medicijnen kunt u op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld via een infuus, met een tablet of via een injectie op de plaats waar u pijn heeft.

Ook kunnen sommige medicijnen via de neus of via een masker toegediend worden.

U krijgt de slaapverwekkende medicijnen meestal via een infuus in uw onderarm. Zo werken de medicijnen heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd.

Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u in een erg diepe slaap terechtkomt. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt een aantal plakkers op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Als het nodig is, krijgt u extra zuurstof.

Naar huis

Na de behandeling mag u weer naar huis als:

  • u goed wakker bent
  • uw hartslag en bloeddruk goed zijn
  • u weer kunt drinken en niet misselijk wordt
  • u rechtop kunt zitten en niet erg duizelig wordt.

Als het nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Omdat u slaapmiddelen heeft gehad, mag u vandaag zelf geen voertuigen/machines besturen, dit kan gevaarlijk zijn. Regel daarom vervoer.

Voor kinderen geldt: niet laten spelen met speelgoed of toestellen waar ze vanaf kunnen vallen.

Wanneer moet u een arts waarschuwen

Als u na de sedatie last krijgt van onderstaande klachten, bel dan naar de Spoedeisende Hulp:

  • misselijkheid en/of braken
  • andere klachten die u niet vertrouwt.

De Spoedeisende Hulp is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen. U kunt ook bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Contactgegevens

Spoedeisende Hulp (SEH)
040  – 239 96 00


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden