Verpleegafdeling Psychiatrie (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verpleegafdeling Psychiatrie (Folder)

Wij heten u van harte welkom op de verpleegafdeling Psychiatrie van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling Psychiatrie.

Afdeling psychiatrie

De afdeling Psychiatrie richt zich op de diagnostiek, behandeling en/of crisisinterventie van patiënten met een psychiatrische aandoening. De afdeling heeft een Medisch Psychiatrische Unit (MPU), bestemd voor patiënten, die naast een psychiatrische ook een lichamelijke aandoening hebben en daarvoor behandeld en verpleegd moeten worden. De afdeling is voorzien van eenpersoonskamers. De toegangsdeuren van de afdeling zijn gesloten. Dat betekent dat u de afdeling alleen kunt betreden of verlaten door een beroep te doen op een verpleegkundige.

Het team van de afdeling

Op de afdeling werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit psychiaters, een psycholoog, (vak-)therapeuten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat u als patiënt in contact kunt komen met medewerkers die hun opleiding nog niet hebben voltooid. Dat geldt voor zowel verplegend personeel als voor artsen en andere medewerkers binnen het ziekenhuis. Om u zo goed mogelijk te behandelen werkt uw behandelaar nauw samen met andere medisch specialisten uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld de internist, neuroloog of cardioloog.

Bezoektijden

Het is toegestaan om per patiënt twee bezoekers per dag te ontvangen.
Uw bezoek is welkom op:

 • Alle dagen van de week tussen 18.00 en 20.00 uur.
 • Op woensdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Dagindeling

07.30:                       Opstaan en uzelf verzorgen

07.30 – 8.45:           Ontbijt

09.30   – 10.45:        Therapie / Individueel dagprogramma (Op dinsdag begint therapie om 09.00 uur)

10.45      – 11.15:        Pauze

11.15 –      12.30:        Therapie / Individueel dagprogramma

12.30 –    13.30:        Lunch (broodmaaltijd)

13.30 –    15.00:        Therapie / Individueel dagprogramma

17.00 –   18.00:        Avondmaaltijd (warme maaltijd)

18.00 –  20.00:        Mogelijkheid om bezoek te ontvangen

21.30 –   24.00:        Klaarmaken voor de nacht

Therapieprogramma

Het therapieprogramma is een onderdeel van uw behandeling. Wanneer uw gezondheidstoestand het toelaat, verwachten we dat u hieraan deelneemt. Het programma is een gevarieerd aanbod van verschillende therapieën. Er zijn twee verschillende groepen en in welke groep u wordt ingedeeld gaat in overleg met één van de therapeuten. De therapieën vinden buiten de afdeling plaats, op de tweede verdieping binnen het gebouw.

Verlof / vrijheden

Verlof wordt gestimuleerd om te oefenen om het gewone leven weer op te pakken. Afhankelijk van uw psychische en lichamelijke toestand worden uw ‘vrijheden’ toegekend. De behandelend arts schat in hoeverre u het aankunt om wel of niet, alleen of onder begeleiding de afdeling te verlaten en voor hoe lang dit kan. De vrijheden worden regelmatig met u geëvalueerd.

Buiten de eetmomenten en het therapieprogramma om mag u met verlof en overlegt u met de verpleegkundige wanneer u van de afdeling af gaat. De arts bespreekt de verlofmogelijkheden met u.

Verlofmogelijkheden zijn:
 • dagelijks van 18.00 uur tot 21.30 uur;
 • woensdag van 13.30 uur tot 21.30 uur;
 • in het weekend: van zaterdag 08.00 uur tot zondag 20.00 uur.

Gedurende de opname mag u maximaal één nacht in het weekend thuis slapen mits uw gezondheid het toelaat. Tijdens het verlof mag u op ieder moment naar de verpleging van de kliniek of direct terugkomen naar de kliniek mocht het niet goed met u gaan. Dit geldt ook voor de nacht.

Medicijnen

Tijdens de opname draagt de verpleegkundige zorg voor het beheer van uw medicijnen. U mag geen medicatie in eigen beheer hebben.

U gebruikt alleen medicijnen die door de psychiater zijn voorgeschreven.

Wij verwachten dat u zelf de medicatie op afgesproken tijden komt ophalen bij een verpleegkundige in de medicatieruimte en dat u de medicatie inneemt in het bijzijn van een verpleegkundige.

Verpleegkundige zorg

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u twee verpleegkundigen toegewezen die uw eerste verantwoordelijke verpleegkundige wordt (afgekort als evv-er). Deze begeleidt u in het proces van opname naar ontslag. Daarnaast heeft u tijdens de dag-/avonddienst één verpleegkundige als vast aanspreekpunt. Wie dit is kunt u terugvinden onder het digibord (op de gang tegenover het verpleegkundige kantoor).

De behandeling

Uw behandelend arts, die dagelijks voor uw behandeling verantwoordelijk is, bespreekt met u het behandelplan. De voortgang van de opname wordt één keer in de twee weken besproken door het multidisciplinair team. U kunt uw inbreng bespreken met uw EVV-er.
Eén keer per week wordt er door de arts assistent met u een gesprek gepland over de voortgang van de behandeling.

Ontslag

Een ontslagdatum wordt bij het begin of in de loop van de opname met u besproken. Als u eerder met ontslag wilt, bespreekt u dit met uw behandelend arts.

U verblijft met andere mensen op de PAAZ. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze afdelingsregels en zich aan de regels houdt.

Uw kamer

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kamer is opgeruimd en de gezamenlijke ruimtes netjes te houden, zoals de huiskamer en de keuken. In verband met de privacy is het niet toegestaan om op de kamer van andere patiënten te komen. U hebt de mogelijkheid om uw kamer af te sluiten. De sleutel is verkrijgbaar bij de verpleegkundigen. Wij vragen een bedrag van vijf euro als borg. Als u aan het eind van de opname de sleutel inlevert, krijgt u het bedrag weer terug. Interieurverzorgers houden de kamers en de afdeling schoon. Het is fijn wanneer u er voor zorgt dat de douche, het toilet en de badkamer na gebruik schoon en/of opgeruimd achtergelaten wordt.

Algemene verzorging

Schoon beddengoed, handdoeken en washandjes kunt u zelf pakken uit de linnenkamer op de afdeling. Deze vindt u tegenover kamer 17.
Vuil linnen kunt u in de daarvoor bestemde witte en paarse zakken in de spoelkeuken en/of grote badkamer werpen. U zorgt zelf voor uw kleding, wasgoed en toiletartikelen.

Maaltijden

Van u wordt verwacht dat u de maaltijden gebruikt in het eetgedeelte van de huiskamer. Wij verwachten dat u verzorgd en aangekleed aan tafel komt. In de keuken kunt u gebruik maken van de koffie en theeautomaat. U mag uw bezoek koffie of thee aanbieden. Er is van maandag tot en met zaterdag van 07.00 -13.30 uur een voedingsassistent aanwezig. Hij/zij zorgt dat de benodigdheden voor het ontbijt en de lunch voor u klaarstaan, zodat u zelf uw maaltijd kunt samenstellen. Het warme eten wordt met een kar op de afdeling gebracht. Voor iedere patiënt is er een warme maaltijd op naam. U kunt deze maaltijd overdag bestellen via de voedingsassistente.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. We zien graag dat u tussen 21.30 en 0.00 uur naar bed gaat. In overleg met de verpleging mag u op vrijdag-/zaterdagavond later naar bed gaan. In het weekend mag u uitslapen (tot uiterlijk 12.00 uur). Tijdens de nacht gaat de deur van de huiskamer op slot en komt de verpleegkundige regelmatig op uw kamer om te kijken of u slaapt. Als u niet slaapt, is het fijn even een seintje te geven, zodat de verpleegkundige deze informatie kan rapporteren.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom heeft het ziekenhuis een aantal huisregels. De volgende zaken accepteren wij niet:

 • overlast
 • geweld (verbaal of fysiek) 
 • discriminatie
 • bedreigingen
 • seksuele intimidatie
 • wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
 • vernielen van eigendommen van het ziekenhuis, medewerkers, bezoekers of patiënten
 • dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt
 • onaangepast gedrag
 • diefstal
 • roken (alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen)
 • Alcohol en drugsgebruik op afdeling.

Tijdens de opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens verlof ook niet toegestaan. Als u bekend bent of verdacht wordt van drugsgebruik kan het voorkomen dat u extra urinecontroles krijgt.

 • Handel: Het is verboden om handel te drijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/of geld.

Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van of dealen in drugs, kopen van alcohol en/of medicijnen voor een medepatiënt.

Wij spreken u erop aan wanneer u deze regels overtreedt. Indien nodig ontzeggen wij u de toegang, doen aangifte en verhalen de schade op de veroorzaker.

Gebruik van mobiele telefoons

U mag uw mobiele telefoon alleen buiten het therapieprogramma en de maaltijden op de afdeling gebruiken. We zien graag dat het geluid van de telefoon uit staat. Respecteer de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners. Maak geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen.

Post

Post wordt dagelijks op de afdeling afgegeven. Postpakken kunt u thuis laten bezorgen. Worden ze wel op de afdeling bezorgd mogen ze enkel worden opengemaakt in bijzijn van verpleegkundigen.

Waardevolle bezittingen

Waardevolle bezittingen zoals geld, pasjes, korstbare sieraden etc. kunt u beter thuis laten. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidende verpleegkundige.

Privacy en geheimhouding

De medewerkers van de PAAZ respecteren de privacy van patiënten die op de afdeling verblijven. Wij vragen van u ook om met respect en terughoudendheid om te gaan met informatie over uzelf en medepatiënten. De artsen en verpleegkundigen geven enkel informatie aan de eerste contactpersoon.  De contactpersoon kan indien gewenst andere familieleden op de hoogte houden. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie.

 Inzage in het elektronisch patiëntendossier 

Mijn Catharina geeft u toegang tot uw medische dossier. U kunt op een veilige manier zelf afspraken maken of uw uitslagen bekijken. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.

Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit aan ons meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn.

Bureau Patiëntenbelangen

Komt u er niet samen met de zorgverlener uit, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij heeft als onafhankelijke en onpartijdige derde de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Daarvoor kunt u het klachtenformulier gebruiken. 

De klachtenfunctionaris overlegt met u over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden. U kunt met haar bespreken als u niet tevreden over het resultaat hiervan bent. Zij kan u informeren over de aanvullende stappen die u kunt nemen.

Patiënt vertrouwenspersoon (PVP)

De afdeling beschikt over een onafhankelijke patiënten vertrouwenspersoon (pvp’er). U kunt bij een PVP terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, vrijheidsbeperking etc. Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl

Contactgegevens

Postadres

Catharina Ziekenhuis
Afdeling psychiatrie (PAAZ)
Gebouw M
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

PAAZ

De afdeling is 24 uur te bereiken via het nummer:
040 – 239 90 40

Polikliniek Psychiatrie

Telefoonnummer: 040 – 239 90 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Psychiatrie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/psychiatrie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden