Klachtenformulier Patiëntenbelang

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden