Voorlichtingsvideo’s Longgeneeskunde (Video)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Voorlichtingsvideo’s Longgeneeskunde (Video)

Catharina Ziekenhuis geeft openheid over kankerzorg

Wat zijn de effecten van een behandeling op de kwaliteit van leven en de levensverwachting? Het Catharina Ziekenhuis heeft binnen Santeon, het samenwerkingsverband tussen zeven topklinische opleidingsziekenhuizen, in februari 2014 de uitkomstindicatoren gepresenteerd voor behandeling van prostaat- en longkanker. Met deze uitkomstindicatoren komt informatie beschikbaar over de effecten van een behandeling voor patiënten. Wat is het risico op complicaties, hoe lang leeft de patiënt na behandeling en wat is de kwaliteit van leven? Essentiële informatie voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en ook voor de ziekenhuizen zelf.

Uniek is dat de Santeon ziekenhuizen op deze manier openheid geven over hun behandelingsmethoden en resultaten. We stellen de patiënt centraal, en dus is dit soort informatie belangrijker dan de meeste procesindicatoren, zoals wachttijden en doorlooptijden. Deze informatie is verwerkt in het Santeon-boek Zorg voor Uitkomst.

Video Santeonziekenhuizen geven openheid over kankerzorg

Download het Santeon-boek Zorg voor Uitkomst


Longkanker

Marie-José Lanotte-Gidding uit Mierlo kreeg de diagnose longkanker. “Dan stort je wereld in.” In het Catharina Ziekenhuis volgen veel onderzoeken om te kijken om wat voor soort tumor het gaat en wat er nog mogelijk is. “Helaas ben ik niet meer te genezen. Alle zorg die ik krijg is levensrekkend.” Realistisch zijn en iets hopen zijn voor Marie-José twee verschillende dingen. “Ik hoop natuurlijk mijn twee kinderen te zien opgroeien. Ik wil er zo lang mogelijk voor mijn kinderen zijn. Voor mijn gezin. Maar als je realistisch bent, weet je dat dat misschien niet zo is. Dat is heel lastig om daar een balans in te vinden.” Toch kan Marie-José goed met haar ziekte omgaan. “Ik sta er vrij sterk in. Maar ik heb ook mijn zwakke momenten. Maar ja, die moeten er ook zijn. Dan is het even drie keer niks, krabbelen we weer overeind en gaan we verder. We leven niet naar die ziekte. We leven gewoon ons leven; dat proberen we zo normaal mogelijk te doen. We genieten zo veel mogelijk van het leven. Meer kun je niet doen.”

Marie-José Lanotte-Gidding heeft longkanker: “Ik hoop dat ik mijn kinderen zie opgroeien”

Longaanval en COPD

In samenwerking met het Longfonds heeft het Catharina Ziekenhuis een video gemaakt over een longaanval. Veel mensen met COPD ondernemen geen actie bij een longaanval, terwijl dit wél noodzakelijk is. U kunt zelf veel doen om het risico op een longaanval te verkleinen en ziekenhuisopname te voorkomen. Met het longaanval actieplan leert u de signalen herkennen en weet u wat u moet doen.

Video Longfonds – Longaanval en COPD: herken de symptomen en kom in actie

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden