Wat is longkanker?

Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in de luchtwegen of het longweefsel. Er zijn verschillende vormen van longkanker. Afhankelijk van het stadium en vorm van longkanker bepalen we welke behandeling het beste bij uw situatie past.

Het Catharina Ziekenhuis: gespecialiseerd in longkanker

 • We bieden vrijwel alle onderzoeken en behandelingen voor longkanker op één locatie aan.
 • U krijgt een vast aanspreekpunt voor alle vragen die u heeft over uw ziekte en de behandeling daarvan.
 • Als blijkt dat u longkanker heeft, beslist u samen met de arts wat voor u de beste behandeling is.
 • We zijn één van de weinige ziekenhuizen in Nederland dat werkt met een bloedtest om bepaalde vormen van longkanker op te sporen en de behandeling te monitoren.
 • Onze longarts-oncologen doen mee aan verschillende grote, wetenschappelijke studies. Hun doel is om de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker te verbeteren. 

Zorgpad

Het stellen van de diagnose en de behandeling van longkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. U bezoekt voor het vaststellen van de diagnose en tijdens uw behandeling verschillende specialisten en afdelingen. Op deze pagina kunt u de belangrijkste stappen vinden die bij het zorgpad longkanker horen.

 • Longkanker kan verschillende klachten geven. Meestal komen deze klachten niet allemaal bij u voor. Aan de andere kant hoeft de aanwezigheid van bepaalde klachten niet te betekenen dat u longkanker heeft.
  Heeft u last van symptomen die op longkanker kunnen wijzen? Neem dan contact op met uw huisarts.

  Klachten die het vaakst voorkomen bij longkanker:

  • Een hardnekkige of veranderende hoest
  • Bloed in opgehoest slijm
  • Kortademigheid
  • Meer slijmvorming
  • Kortademigheid
  • Heesheid zonder keelpijn
  • Pijn op de borst
  • Zwelling van het gezicht of de nek
  • Gewichtsverlies
 • Mogelijke onderzoeken om te bepalen of u longkanker heeft, zijn:

  De onderzoeken helpen ons te bepalen waar de longtumor zich precies bevindt, om wat voor soort tumor het gaat, hoe snel de tumor groeit en of er uitzaaiingen zijn.

  Bloedtest om longkanker op te sporen

  Wij zijn één van de weinige ziekenhuizen in Nederland dat werkt met ct DNA analyse. Dit is een DNA-onderzoek van de kankercellen. Deze kankercellen zijn in sommige gevallen aantoonbaar in het bloed. Met deze eenvoudige test kunnen we mogelijke mutaties van longkanker opsporen in uw bloed. Aan de hand van de uitslag kan de arts de beste behandeling voor u bepalen. Met deze test beperken we het aantal biopsies of puncties voor u. Deze bloedtest zetten we in tijdens de behandelingen om te controleren of deze aanslaan.

  Vast aanspreekpunt tijdens uw traject

  Als u onder behandeling bent bij het Catharina ziekenhuis krijgt u een eigen casemanager. Dit is uw vaste contactpersoon tijdens de hele behandeling in ons ziekenhuis. Vaak is dit een verpleegkundig specialist of consulent. Deze persoon werkt nauw samen met de arts. Van onze patiënten horen we regelmatig terug dat zij het contact met de zorgverleners op de longafdeling als laagdrempelig en prettig ervaren.

  Persoonlijk behandelplan

  Op basis van de diagnose maken de specialisten een persoonlijk behandelplan voor u. Dit gebeurt tijdens een multidisciplinair overleg. Dat is een vergadering waarbij verschillende medische specialisten samenkomen om uw persoonlijk behandelplan te bespreken. Samen bepalen zij welke behandelingen het best passen bij uw situatie. De experts die betrokken zijn, zijn de: longarts, cardiothoracaal chirurg, radiotherapeut, radioloog, nucleair geneeskundige, patholoog, verpleegkundig specialist en case manager.

  Onderdeel van uw persoonlijk behandelplan is Samen Beslissen. Als u kanker heeft, neemt u in korte tijd moeilijke beslissingen die directe gevolgen hebben op uw leven op korte en/of lange termijn. U bespreekt uw situatie en voorkeuren samen met uw arts. Zo beslist u samen wat het beste past bij uw situatie.

 • Er zijn verschillende manieren om longkanker te behandelen. De behandeling van longkanker is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, de plaats en de grootte van de tumor en uw lichamelijke conditie.  

  Behandelingen bij longkanker:

  Het kan zijn dat uw behandeling bestaat uit een combinatie van bovenstaande behandelingen.

  De behandeling van longkanker kan worden onderscheiden in een curatieve behandeling en een palliatieve behandeling. Bij een curatieve behandeling is het de bedoeling om u te genezen. Als genezing niet meer mogelijk is, noemen we de behandeling een palliatieve behandeling. Deze behandeling is er op gericht om uw levensduur te verlengen en uw kwaliteit van leven zo lang mogelijk op een hoog niveau te houden.

 • Het hebben van kanker heeft over het algemeen grote invloed op uw leven, op meerdere fronten. Bij het Catharina Ziekenhuis kunt u ondersteuning krijgen op verschillende gebieden, zoals psychosociale hulp, fysiotherapie of ondersteunende palliatieve zorg. Het gaat hierbij niet om behandelingen die direct de ziekte bestrijden, maar is meer gericht op  het verlichten van klachten of het verbeteren van de kwaliteit van leven. Deze zorg kan plaatsvinden tijdens, maar ook na uw behandeling.

  Uw vaste aanspreekpunt kan u verder helpen als u vragen heeft over deze ondersteunende zorg.

Vragen over longkanker?

Bel 040 - 239 56 00
Catharina Ziekenhuis Logo
Catharina Ziekenhuis

Samenwerkingen

Om u de best mogelijke zorg bij kanker te geven, werken onze specialisten samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners.  

 • Bij de behandeling van longkanker werken we samen met andere ziekenhuizen in de regio, zoals het SJG Weert en het Anna Ziekenhuis. Dit gebeurt onder andere via een multidisciplinair overleg (MDO). Zo zorgen we er samen voor dat patiënten in onze regio de best mogelijke behandeling en zorg krijgen.
 • Ons ziekenhuis maakt onderdeel uit van OncoZON. OncoZON is het oncologie netwerk van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden.
 • We vinden het belangrijk om steeds aan vernieuwing in de zorg te werken. Daarom zijn wij onderdeel van Santeon, samen met zes andere toonaangevende topklinische ziekenhuizen. Santeon wil een open samenwerking tussen de aangesloten ziekenhuizen stimuleren, met als doel de medische zorg verbeteren door continue vernieuwing.

Onderzoek naar kanker

Binnen het Catharina Ziekenhuis doen onderzoekers veel onderzoek naar verschillende vormen van kanker. Dit geldt ook voor longkanker. We behandelen dan ook regelmatig patiënten in studieverband, of patiënten hebben de mogelijkheid om mee te doen aan klinische trials (wetenschappelijke studies). Informeer hiervoor bij uw behandelend arts of uw casemanager.

Publicaties door onze artsen

Als topklinisch ziekenhuis is het Catharina Ziekenhuis vaak betrokken bij wetenschappelijke studies of onderzoeken. Onze artsen zijn hiervan initiatiefnemer of doen mee aan wetenschappelijke studies binnen hun vakgebied. Zo blijven we de zorg van onze patiënten steeds verbeteren. Kijk bij het profiel van uw arts voor zijn of haar publicaties:

Meer informatie over longkanker

 

Veelgestelde vragen

 • Er zijn verschillende soorten longkanker. De behandelmogelijkheden en vooruitzichten hangen af van het soort longkanker dat u heeft.   

  • Stadium 1: de kanker is beperkt tot één long en er zijn geen uitzaaiingen. De tumor is klein (max. 4 cm)
  • Stadium 2: de kanker heeft zich uitgebreid naar nabijgelegen weefsels of lymfeklieren in de buurt van de long.
  • Stadium 3: de kanker heeft zich uitgebreid naar nabijgelegen weefsels of lymfeklieren en zijn mogelijk in het bloed of lymfestelsel verspreid. De opzet van de behandeling van stadium 1 t/m 3 nog genezend (curatief) van aard.
  • Stadium 4: de kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en is niet meer beperkt tot de longen. De kankercellen hebben zich uitgezaaid naar andere delen van het lichaam, zoals de lever, de hersenen of het bot. In dit stadium is de kanker niet meer beperkt tot de longen en is de behandeling palliatief van aard.
 • Kanker is nooit besmettelijk, ook longkanker niet. Er is ook geen besmetting mogelijk via het slijm dat iemand met longkanker ophoest.

 • In sommige families komt longkanker vaker voor. Meestal komt dat door bepaalde leefgewoonten binnen het gezin, zoals roken. Er is geen duidelijk bewijs dat longkanker erfelijk is.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden