Zenuwecho-onderzoek (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zenuwecho-onderzoek (Folder)

Binnenkort komt u naar de polikliniek Neurologie voor een zenuwecho-onderzoek. Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over het zenuwecho-onderzoek.

Doel

Het zenuwecho-onderzoek kan de arts helpen bij het stellen van een diagnose naar een afwijking van een zenuw. Het zenuwecho-onderzoek wordt vaak gebruikt als een aanvulling op een electromyogram (EMG).

Onderzoek

Met behulp van een echoapparaat kan de laborant de zenuw in beeld brengen om te bepalen of er afwijkingen te zien zijn. Bij een echografie wordt er gebruik gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar.

Tijdens het onderzoek zit of ligt u op de onderzoekstafel, dit is afhankelijk van de zenuw die bekeken moet worden. Op de huid wordt contactgel aangebracht. Met een transducer (deze zendt geluidsgolven uit) wordt er over de huid heen en weer geschoven. Het geluid wordt door de verschillende weefsels in het lichaam weerkaatst. Het echoapparaat vangt de golven op en zet deze om in beelden. Op deze manier wordt op het beeldscherm de zenuw in beeld gebracht.

Zenuwecho-onderzoek.png
Zenuwecho-onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk, niet schadelijk voor uw gezondheid en veroorzaakt na het onderzoek geen klachten. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. De duur van het onderzoek hangt af van de aanvraag van de arts. Voor kinderen is het onderzoek niet belastend, de ouders mogen bij het onderzoek aanwezig zijn.

Uitslag van het onderzoek

De neuroloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek. De uitslag van het onderzoek ontvangt u van uw behandelende arts.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat u op de dag van het onderzoek geen crème of olie op de handen en armen aanbrengt. Prettig is het als de polssieraden af zijn.

Belangrijk

  • Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Neurologie.
  • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
  • U mag de periode voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden