Patiëntveiligheid en hygiëne

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en met meerdere afdelingen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking en dat doen wij zo goed mogelijk. Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen zo veilig mogelijk te maken. Openheid is hierbij heel belangrijk. We melden daarom wat niet is gegaan volgens de norm die we hanteren. Dit noemen we Veilig Incidenten Melden (VIM). De VIM-meldingen analyseren we structureel. Ze vormen een belangrijke bron van informatie om verbeteringen in onze zorg door te voeren.

Help mee aan uw veilige behandeling

U kunt ook zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de zorg. Door bijvoorbeeld iemand mee te nemen naar uw afspraak: twee horen meer dan één. Het is ook slim om voorafgaand aan uw afspraak een lijstje te maken met vragen die u aan de medisch specialist wilt stellen. Uw specialist kan u tips geven over wat u zelf kunt doen om uw behandeling zo veilig mogelijk te maken. Speciaal voor u hebben wij een Gesprekswijzer gemaakt. Hierin vindt u aanwijzigingen die u kunt gebruiken tijdens uw behandeling, onderzoek of verzorging in ons ziekenhuis. Als u de aanwijzingen gebruikt, kunnen we samen twijfel of verwarring tijdens de behandeling voorkomen en wordt de zorg nog veiliger.

Voorkom een besmetting

Bacteriën en virussen zijn overal om ons heen. We willen voorkomen dat medewerkers, patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis elkaar besmetten met bijvoorbeeld het griepvirus of een resistente bacterie. Daarom nemen we in het Catharina Ziekenhuis een aantal maatregelen:

1. Handhygiëne

Voor en na ieder patiëntencontact desinfecteert de zorgmedewerker zijn of haar handen. Dit zorgt ervoor dat er geen bacteriën of virussen via de handen van de zorgmedewerker worden overgebracht van en naar de patiënt of de patiëntomgeving. Ook is het belangrijk dat de zorgmedewerker schone handen heeft als hij/zij bij u bijvoorbeeld een blaaskatheter inbrengt of uw verband verschoond.

2. BRMO bevraging op de polikliniek en bij opname

BRMO is een afkorting van ‘Bijzonder Resistent Micro Organisme’. Sommige mensen hebben een verhoogd risico om resistente bacteriën bij zich te dragen. Daar merkt u niks van, maar als u er een infectie mee krijgt, is die moeilijker te behandelen. U leest meer over BRMO in deze patiëntenfolder. Om verspreiding van BRMO in het ziekenhuis te voorkomen, zal u op de polikliniek of de verpleegafdeling gevraagd worden of u tot één van bovengenoemde groepen behoort. Als dat het geval is, zullen bij u kweken worden afgenomen en worden bij een opname extra voorzorgsmaatregelen genomen.

3. Isolatieverpleging

Isolatieverpleging wordt toegepast om verspreiding van bacteriën en of virussen te voorkomen. Dit doen we door het toepassen van aanvullende maatregelen tijdens de opname. Deze zijn afhankelijk van de reden waarom u in isolatie ligt. Zorgmedewerkers dragen bijvoorbeeld handschoenen en een schort als u een darminfectie heeft, of een mondneusmasker als u griep heeft.

Wat kunt u zelf doen?
  • Omdat patiënten een lage weerstand hebben is het verstandig om niet op bezoek te komen wanneer u zelf ziek bent.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek of anders in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze direct na gebruik weg.
  • Was uw handen na hoesten en/of niezen.
Handhygiëne

Bezoekt u iemand in het ziekenhuis? Desinfecteer uw handen voorafgaand en na afloop van bezoek. Was uw handen met water en zeep als deze zichtbaar vies zijn, na een toiletbezoek en na hoesten, snuiten en niezen. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Ontsmet dan uw handen met handalcohol als u voor een onderzoek of behandeling uw kamer verlaat.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden