Voorkom een besmetting (Folder)

Infectiepreventie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Voorkom een besmetting (Folder)

De afdeling Infectiepreventie van het Catharina Ziekenhuis wil voorkomen dat u wordt besmet met een virus of bacterie. In deze folder kunt u lezen wat we in ons ziekenhuis doen om ervoor te zorgen dat u als patiënt of bezoeker niet besmet raakt met bacteriën of virussen van medepatiënten of bezoekers. Ook leest u in deze folder wat u zelf kunt doen om besmetting te voorkomen.

Bacteriën en virussen zijn overal om ons heen. Onze darmen zitten er vol mee! U kent vast ook wel iemand die een flinke verkoudheid heeft of misschien heeft u zelf kortgeleden wel een buikgriepje gehad.

Griep, buikgriep of bijvoorbeeld een blaasontsteking worden veroorzaakt door virussen of bacteriën. De afdeling Infectiepreventie wil voorkomen dat medewerkers,  patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis elkaar besmetten met bijvoorbeeld het griepvirus of een resistente bacterie. Daarom nemen we in ons ziekenhuis een aantal maatregelen.

Welke maatregelen treft het ziekenhuis om besmetting te voorkomen?

1. Handhygiëne
Des-Schritte_1 Z.jpg
Handhygiëne

Voor en na ieder patiëntencontact desinfecteert de zorgmedewerker zijn of haar handen. Dit zorgt ervoor dat er geen bacteriën of virussen via de handen van de zorgmedewerker worden overgebracht van en naar de patiënt of de patiëntomgeving. Ook is het belangrijk dat de zorgmedewerker schone handen heeft als hij/zij bij u bijvoorbeeld een blaaskatheter inbrengt of uw verband verschoond.

2. BRMO bevraging op de polikliniek en bij opname

BRMO is een afkorting van ‘Bijzonder Resistent Micro Organisme’. Sommige mensen hebben een verhoogd risico om resistente bacteriën bij zich te dragen. Daar merkt u niks van, maar als u er een infectie mee krijgt, is die moeilijker te behandelen.

Dit zijn groepen die een verhoogd risico op dragerschap met een BRMO hebben:

  • mensen die in een buitenlands ziekenhuis gelegen hebben,
  • mensen die werkzaam zijn of wonen op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikensbedrijf.
  • Mensen die in een ander ziekenhuis of zorginstelling gelegen hebben waar een probleem met BRMO heerst.
mrsa.jpg
kip, varken en koe

Om verspreiding van BRMO in het ziekenhuis te voorkomen, zal u op de polikliniek of de verpleegafdeling gevraagd worden of u tot één van bovengenoemde groepen behoort.

Als dat het geval is, zullen bij u kweken worden afgenomen en worden bij een opname extra voorzorgsmaatregelen genomen.

3. Isolatie verpleging

Isolatieverpleging wordt toegepast om verspreiding van bacteriën en of virussen te voorkomen. Dit doen we door het toepassen van aanvullende maatregelen tijdens de opname. Deze zijn afhankelijk van de reden waarom u in isolatie ligt. Zorgmedewerkers dragen bijvoorbeeld handschoenen en een schort als u een darminfectie heeft, of een mondneusmasker als u griep heeft.

Wat kunt u zelf doen?

  • Omdat patienten een lage weerstand hebben is het verstandig om niet op bezoek te komen wanneer u zelf ziek bent.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek of anders in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze direct na gebruik weg.
  • Was uw handen na hoesten en/of niezen.

Handhygiëne

Bezoekt u iemand in het ziekenhuis? Desinfecteer uw handen voorafgaand en na afloop van bezoek.

dispenser_DSC7124.jpg
Dispenser

Was uw handen met water en zeep als deze zichtbaar vies zijn, na een toiletbezoek en na hoesten, snuiten en niezen.

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Ontsmet dan uw handen met handalcohol als u voor een onderzoek of behandeling uw kamer verlaat.

Vragen

Heeft u na het lezen van de deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Infectiepreventie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Infectiepreventie
040 – 239 86 59


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden