Poliklinische controle LVAD-patiënten in het Catharina Hartcentrum

Patiënten bij wie een Left ventricular assist device (steunhart-LVAD) is geïmplanteerd, kunnen nu poliklinisch gecontroleerd worden in het Catharina Ziekenhuis i.p.v. in het Erasmus MC. Het betreft patiënten met terminaal hartfalen waarbij de behandelaar en patiënt inschatten dat dit van toegevoegde waarde kan zijn.

Voor wie geschikt?
Een LVAD wordt geïmplanteerd bij (geselecteerde) patiënten met terminaal hartfalen als bridge to transplantation of als destination therapy (de patiënt wordt niet meer getransplanteerd).

LVAD- implantaties worden in vier centra in Nederland verricht en voor onze regio, inclusief Zuid-Limburg en Gelderland, is het Erasmus MC het implanterend centrum.

Om deze patiënten de (vaak aanzienlijke) reistijd te besparen, bieden wij de mogelijkheid om zich poliklinisch te laten controleren in het Catharina Ziekenhuis. Het Erasmus MC heeft al een groot deel van ons LVAD-team (cardioloog, verpleegkundig specialist, technicus) opgeleid.

Wat betekent dit voor u als huisarts?
Huisartsen kunnen mee signaleren of een patiënt een mogelijke LVAD-kandidaat is of ooit zou kunnen worden.

Patiënten met terminaal hartfalen kunt u naar ons verwijzen wanneer behandelaren en patiënt inschatten dat dit van toegevoegde waarde kan zijn. Wij beoordelen of de patiënt een mogelijke kandidaat is voor LVAD en/of onderzoeken en of er nog andere therapeutische mogelijkheden zijn. Het (pre-) implantatie-traject zal in het Erasmus MC plaatsvinden.

Een steun in de rug bij het beoordelen of een patiënt verwezen moet worden kunt u vinden in het
acroniem ‘I NEED HELP’ , dat staat voor:
I: Intravenous inotropes
N: New York Heart Association (NYHA) class IIIB/IV or persistently elevated natriuretic peptides
E: End-organ dysfunction
E: EF ≤35%
D: Defibrillator shocks
H: Hospitalizations >1
E: Edema despite escalating diuretics
L: Low systolic BP ≤90, high heart rate
P: Prognostic medication; progressive intolerance or down-titration of guideline-directed medical therapy [GDMT])

Als uw patiënt aan één van deze criteria voldoet en de co-morbiditeit, ook psychosociaal, want behandeling met LVAD is complex,  niet een belemmering is voor behandeling met LVAD, dan kunt u uw patiënt verwijzen. U kunt patiënten aanmelden bij de poli Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis, via ZorgDomein. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met de poli Cardiologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden