Start thuismonitoring corona en influenza patiënten

Het Catharina Ziekenhuis en de andere Santeon ziekenhuizen ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform waar patiënten terechtkunnen voor hybride zorg zoals thuismonitoring. Hierin is een mooie stap gezet. Wij zijn klaar om te starten met thuismonitoring van patiënten met corona (COVID-19) en influenza.

Met behulp van een app kunnen onze patiënten eerder naar huis om in hun vertrouwde omgeving veilig aan hun herstel te werken. Na ontslag uit ons ziekenhuis houden we hun gezondheid via thuismonitoring in de gaten. Dit betekent dat zij via de app (‘Thuismeten’ van Luscii) gegevens over hun gezondheid aan ons doorgeven. Via de app beantwoorden wij vragen en voeren zij de meetgegevens in van onder andere het zuurstofgehalte in hun bloed en hun temperatuur.

Patiënten worden op afstand gemonitord door medewerkers van het Medisch Callcentrum in het Maasstad ziekenhuis. Zij controleren de waarden en hebben zo nodig contact met de patiënt en onze specialist die hoofdbehandelaar is. Als uw patiënt start met thuismonitoring, ontvangt u hjerover bericht van de specialist.

Begin volgend jaar breiden we de thuismonitoring uit naar patiënten met diabetes type I, zwangerschapsdiabetes en COPD. Het initiatief sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord. Samenwerking op zo’n grote schaal tussen ziekenhuizen op het gebied van digitalisering is uniek. Op onze website www.catharinaziekenhuis.nl leest u meer over dit initiatief: Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten gezamenlijk in op digitale zorg dichtbij de patiënt

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Cees Swinkels, strategisch adviseur netwerkzorg via cees.swinkels@catharinaziekenhuis.nl.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden