Stomadrager Catharina Ziekenhuis vaker zonder thuiszorg naar huis

Als patiënten die een stoma krijgen goed worden voorgelicht en continu gestimuleerd worden zelf hun stoma te verzorgen, hebben  in de meeste gevallen na ontslag geen thuiszorg meer nodig. Het Catharina Ziekenhuis is er samen met medisch speciaalzaak MediReva in geslaagd om 9 van de 10 patiënten met een stoma zonder thuiszorg veilig naar huis te laten gaan. Een jaar geleden ging nog maar 1 op de 10 patiënten zonder thuiszorg naar huis. “Een omslag in denken, bij zowel de patiënt als de zorgverleners”, aldus chirurg dr. Johanne Bloemen over het project Care4Stoma.

“Ik vind het zo fijn dat ik zelf weet wat ik moet doen”, zegt Esther Jorissen, die onlangs een stoma kreeg. “Ik kan gaan en staan waar ik wil. Dat is me heel veel waard!”

In tijden waarin thuiszorg schaarse zorg is, is dit project van grote toegevoegde waarde voor zowel de patiënt als zorgverleners en heeft dit een grote financiële impact. Zorgverzekeraar VGZ heeft berekend dat deze aanpak landelijk 12,8 miljoen euro* zou kunnen besparen. Het Catharina Ziekenhuis hoopt dat andere ziekenhuizen de nieuwe werkwijze overnemen. Jaarlijks krijgen 7.300**mensen in Nederland een permanent of tijdelijk stoma. In het gespecialiseerde Catharina Kanker Instituut krijgen veel patiënten na een (complexe) darmkankeroperatie een stoma.

Nieuwe aanpak

In het Catharina Ziekenhuis worden patiënten die een stoma krijgen al vóór de operatie uitgebreid geïnformeerd en gemotiveerd door stomaverpleegkundigen. Patiënten oefenen dan ook al met een nepstoma. Vanaf de dag na de operatie worden patiënten dagelijks intensief begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling, de stomaverpleegkundigen en de chirurgen om het stomamateriaal zelf aan te brengen, te legen, te knippen en te vervangen. Ook de familie van de patiënt wordt bij dit proces betrokken. En met succes. “Bij ontslag leegt en wisselt de patiënt het stomazakje zelf en knipt en vervangt zelf het stomamateriaal”, zegt Bloemen. Als de patiënt thuiskomt, bezoekt na enkele dagen een stomaverpleegkundige van MediReva de patiënt nog één keer om de laatste controles uit te voeren en vragen te beantwoorden waar de patiënt in de thuissituatie tegenaan loopt.

Alleen maar voordelen

Bloemen: “Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven verbetert. Patiënten liggen korter in het ziekenhuis en thuisgekomen hebben ze een hogere zelfredzaamheid; ze zijn niet afhankelijk van een thuiszorgverpleegkundige die elke dag langskomt om de stoma te verzorgen. Bovendien hebben patiënten minder lekkages en andere stomaproblemen. Logisch, want de patiënt weet zelf wat het beste voor hem of haar werkt.”

Teamwork

Het Catharina Ziekenhuis heeft een duidelijke werkwijze opgesteld zodat alle zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt die een stoma krijgt, weten wat ze moeten doen. “Het is echt teamwork. Samen kunnen we de zelfredzaamheid van patiënten vergroten, hun leven met een stoma draaglijker maken en daarnaast kosten besparen”, aldus Bloemen. Uit onderzoek komt nog een bijvangst naar boven: het aantal bezoeken aan het ziekenhuis en telefonische consulten neemt af.

Zinnige Zorg

Care4Stoma is door VGZ genomineerd voor de Zinnige Zorg Award 2019. Door in het ziekenhuis anders te gaan werken verbetert de kwaliteit van zorg voor de patiënt en wordt in de thuiszorg geld bespaard. Het Catharina Ziekenhuis is voor zorgverzekeraar VGZ een grote speler als het gaat om stomazorg. Het ziekenhuis is landelijk een belangrijk verwijscentrum voor (complexe) darmkanker. Per jaar krijgen meer dan 250 patiënten in het Catharina Ziekenhuis een stoma. MediReva is een medisch speciaalzaak en in Nederland een van de grootste leveranciers van hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen op het gebied van stomazorg.

*Berekening besparing:
Per jaar krijgen 7.300 (bronregistratie VGZ)  patiënten een (permanent of tijdelijk) stoma. Patiënten met een stoma krijgen na ontslag gemiddeld 39 uur thuiszorg. Dat kost volgens zorgverzekeraar VGZ gemiddeld 2.200 euro per patiënt.
Door de nieuwe werkwijze slaagt het Catharina Ziekenhuis er in om 90 procent van de patiënten zonder thuiszorg naar huis te laten gaan. Dat was in de oude situatie 10 procent; een verbetering van 80 procent.
Als de werkwijze van het Catharina Ziekenhuis landelijk wordt doorgevoerd kan 12.848.000 euro bespaard worden; (0,8 (80 procent verbetering)x 7300 patiënten x 2200 (gemiddelde kosten thuiszorg stomapatiënt)).

**Bron: VGZ


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden