Syncope poli

Sinds het najaar van 2021 kunt u patiënten met wegrakingen klachtspecifiek via ZorgDomein verwijzen naar de syncope poli van het Catharina Ziekenhuis. Het doel van deze klachtspecifieke verwijzing is om syncope patiënten direct bij de juiste specialist te krijgen, zodat de doorlooptijd tot behandeling wordt verkort. De verwijzingen naar deze poli lopen over het algemeen goed. Als blijkt dat de patiënt, nadat hij door de cardioloog of neuroloog is gezien toch beter op zijn plaats is bij het andere specialisme, vindt interne doorverwijzing plaats. Soms ontvangen wij tegelijkertijd verwijzingen naar de cardioloog én de neuroloog. Dat is niet nodig omdat wij afstemming tussen beide specialismen intern organiseren. 

Heeft u vragen, neem contact op met neuroloog Leo Canta (leo.canta@catharinaziekenhuis.nl) of cardioloog Ischa Stranders (ischa.stranders@catharinaziekenhuis.nl).


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden