Thuismonitoring voor patiënten met hartfalen gestart

Het Catharina Ziekenhuis is onlangs gestart met het thuismonitoren van patiënten met hartfalen. Zo kunnen we hen de juiste zorg op de juiste plaats bieden: online in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is.

Patiënten geven via de app Thuismeten van Luscii gegevens over hun gezondheid aan ons door. Denk hierbij aan meetgegevens als gewicht, bloeddruk en hartslag. Medewerkers van het Catharina Monitoringscentrum monitoren hen op afstand. Zij controleren de waarden en hebben zo nodig contact met de patiënt en onze specialist die hoofdbehandelaar is.

Cindy Verstappen, Verpleegkundig Specialist, Hart- en Vaatcentrum 

“Onze ambitie is met ondersteuning van technologie, online zorg op maat te bieden. Patiënten met hartfalen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis als zij thuis hun waarden meten en daarnaast bloed laten prikken. Het thuismonitoren is veilig, efficiënt en prettig voor de patiënt en zijn familie. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke achteruitgang, het snel instellen van de juiste medicatie en minder belasting voor de mantelzorg leiden tot nog betere en hoogwaardige zorg. Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet.”

Zorg bij jou
Het Catharina Ziekenhuis en de andere Santeon ziekenhuizen ontwikkelen in nauwe samenwerking binnen ‘Zorg bij jou’ met elkaar een landelijk digitaal thuismonitoringscentrum. Voor hartfalen wordt samengewerkt met het Nederlands Hart Netwerk. Naast de thuismonitoring van patiënten met hartfalen, bieden we via Zorg bij jou ook hybride zorg aan patiënten met COPD, zwangerschapsdiabetes, influenza en corona en binnenkort ook voor patiënten na een CVA. Dit wordt nog uitgebreid naar patiënten met andere aandoeningen.

Meer weten, of vragen over thuismonitoring?

Neem dan contact op met Eva Deckers, programmanager Digitalisering – Zorg bij jou via eva.deckers@catharinaziekenhuis.nl.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden