Vacature Bedside Teaching

De afgelopen 10 jaar heeft huisarts Marjolein Visser de Bedside Teachings begeleid, zij was betrokken bij de voorbereiding en bijna altijd aanwezig om de sessies te begeleiden. Marjolein heeft aangegeven te willen stoppen met deze rol nu haar pensionering in zicht komt. Wij zijn Marjolein zeer erkentelijk voor haar trouwe, constructieve bijdrage aan de organisatie en  wensen haar nog veel werkplezier in haar huisartsenpraktijk en alle goeds.

Heeft u interesse om haar rol als procesbegeleidend huisarts over te nemen, neem dan contact op met Yvonne van Oosterhout via yvonne.v.oosterhout@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden