Verbeterprogramma kwetsbare ouderen van start

Wat kwaliteit van leven is, kan per persoon verschillen. Zeker bij oudere patiënten. Waar de ene patiënt graag nog geopereerd wil worden omdat hij of zij zich beperkt voelt, wil de andere patiënt dat juist niet omdat een ingreep mogelijk te belastend is.

We richten ons in het verbeterprogramma op 70-plussers die opgenomen zijn in het ziekenhuis met minimaal twee van de volgende risicofactoren: delier (verwardheid), vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. Dit komt neer op ruim 25% van de patiënten die in ons ziekenhuis wordt opgenomen.

Kennis delen
Binnen het Samen Beter programma werken de medisch specialisten en verpleegkundigen van de zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, samen. Een mooi voorbeeld hoe samenwerking leidt tot Waardegedreven Zorg. Marjolein Groeneveld is als verpleegkundig leider vanuit ons ziekenhuis betrokken.

Marjolein: “We kijken naar de uitkomsten van multidisciplinaire interventies rondom de zorg van kwetsbare ouderen. We delen kennis en bespreken verschillen. Hieruit komen verbeteracties, zoals verbeteringen van de scholing en het beleid rondom vrijheidsbeperkende interventies. Dit komt ten goede aan onze zorg voor kwetsbare ouderen.”

Meer informatie
Kwetsbare Ouderen – Santeon


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden