Santeon-ziekenhuizen verbeteren zorg voor kwetsbare ouderen

Het Catharina Ziekenhuis werkt samen met de zes andere Santeon-ziekenhuizen aan de best passende zorg voor patiënten. Vooral voor patiëntgroepen waar de ziekenhuizen veel van elkaar kunnen leren. Eén daarvan is de patiëntgroep kwetsbare ouderen.

Marjolein Groeneveld, verpleegkundig leider en verpleegkundig consulent geriatrie is vanuit het Catharina Ziekenhuis bij het programma betrokken. “We richten ons met name op delierzorg en het voorkomen van vallen, cruciale aspecten voor het welzijn van kwetsbare ouderen.”

De zeven ziekenhuizen vergelijken onder mee hoe ze omgaan met patiënten met een delier of patiënten die vallen. Hoe kun je de symptomen eerder herkennen? Wanneer en welke vrijheidsbeperkende interventies worden op welke momenten toegepast?

Door samen te werken en kennis uit te wisselen met de andere Santeon-ziekenhuizen, wil het Catharina Ziekenhuis daadwerkelijk een verschil maken in de zorg voor kwetsbare ouderen. In onderstaande video vertellen drie zorgprofessionals over de aanpak en focus van dit Samen Beter-programma.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden