Werkwijze Borstkankercentrum

Graag informeren we u nogmaals over de werkwijze die wij in ons Borstkankercentrum (BKC) hanteren.

De patiënt kan binnen 1 tot 2 dagen terecht en komt dan eerst naar de afdeling Radiologie voor een mammografie. Bij sommige patiënten zal een contrast versterkte mammografie gemaakt worden (CEM). Deze indicatie stellen wij zelf, u hoeft hiervoor geen andere aanvraag in te dienen. Indien nodig wordt aansluitend een echografie verricht. De patiënt krijgt na het onderzoek op de afdeling Radiologie direct de uitslag mee. Bij een goede uitslag die geen follow-up behoeft, wordt de patiënt door de radioloog gerustgesteld. Eventuele vragen worden eveneens beantwoord. Mocht de patiënt alsnog aanvullende vragen hebben, dan kan de patiënt terecht bij het Borstkankercentrum.

Indien verder radiologisch onderzoek nodig is, omdat een afwijking is geconstateerd, wordt de patiënt diezelfde dag gezien door een verpleegkundig specialist van het Borstkankercentrum. Een aanvullende echogeleide punctie of bioptie wordt in principe ook die dag nog verricht. Voor een aanvullende MRI of stereotactische bioptie wordt een vervolgafspraak op korte termijn gemaakt. De patiënt krijgt voor de volgende werkdag een telefonische afspraak bij het Borstkankercentrum mee van de voorlopige uitslag van het biopt of de punctie. De aanvullende onderzoeken en gesprekken voor uitslagen worden door de verpleegkundig specialist van het BKC gecoördineerd. In alle gevallen wordt ook u als huisarts hierover geïnformeerd.

Deze rol van de radioloog aan het begin van het traject past bij de visie ‘juiste zorg op de juiste plek’ en wordt positief ervaren. Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden