Wijziging voor patiënten na prostatectomie

Voor patiënten die een robot geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) hebben ondergaan, wijzigt de opvolging in het ziekenhuis. Low-risk en intermediate-risk patiënten na RARP worden voortaan nog een jaar gevolgd in het ziekenhuis, en bij eventuele klachten langer. Als zij geen klachten hebben en hun PSA is goed worden zij na 1 jaar overgedragen voor follow up aan de huisarts. In de praktijk betekent dit dat de follow up grotendeels door Diagnostiek voor U (DvU) gebeurt. Als verwijzer moet u de patiënt hiervoor aanmelden. Aangezien het risico van terugkeer bij mensen met high risk hoger is, blijven deze patiënten wel in het ziekenhuis voor hun controles.

 

Protocol PSA na radicale prostatectomie
U krijgt als huisarts per patiënt uiteraard een duidelijke poliklinische ontslagbrief van de uroloog. Hierin staat de overdracht met duidelijke instructies, zoals  u onderstaand kunt lezen. DvU heeft voor deze patiënten een protocol ingericht, waar u als huisarts uw patiënt voor aan kunt melden, via ZorgDomein of LabOnline. Het betreft protocol: PSA na radicale prostatectomie. De patiënt wordt volgens een oproepschema opgeroepen door DvU om de PSA waarde te laten bepalen. Andere controles zijn niet nodig. Voor alle duidelijkheid: er is geen verschil in PSA follow up schema tussen low en intermediate risk patiënten. De standaard follow up duurt 10 jaar.

Terugverwijzen met verhoogde waarden
Bij alle resultaten wordt standaardadvies gerapporteerd. Wij verzoeken u patiënten terug te verwijzen naar de uroloog bij verhoogde PSA waarden ≥0,10 µg/L. Bij een verhoogd resultaat wordt u ook gebeld door DvU. Wij voeren deze wijziging door omdat de meeste patiënten uit deze groepen geen klachten en geen meetbaar PSA meer hadden en geen ziekenhuiszorg nodig hebben. We starten met deze zorg primair in het Catharina Ziekenhuis. Het Anna Ziekenhuis, Máxima MC en Sint Jans Gasthuis volgen binnenkort. Wij starten met patiënten die nu een jaar onder controle zijn geweest, dus het betreft een kleine groep.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden