Zorgverzekeraars belonen kwaliteit borstkankerzorg van Santeon ziekenhuizen

De Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, werken continu aan het aantoonbaar verbeteren van borstkankerzorg voor patiënten. Reden voor zorgverzekeraars a.s.r. en VRZ Zorgverzekeraars (ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid) om een nieuw meerjarencontract met de ziekenhuizen af te sluiten. Eerder gebeurde dat ook al met CZ en Menzis. In het Santeon-contract is opnieuw de geboden kwaliteit van zorg leidend. Een nieuw bekostigingsmodel, in de vorm van bundelprijzen, is hierop afgestemd.

De zeven Santeon ziekenhuizen in Nederland meten en vergelijken onderling al jaren de resultaten van de geleverde zorg. De werkwijze van het ziekenhuis met het beste resultaat wordt door de andere ziekenhuizen overgenomen. Zo verbetert de kwaliteit continu. “Wij juichen het als zorgverzekeraar toe dat ziekenhuizen elkaar opzoeken om van elkaar te leren”, zegt Michiel Nijland van Zorg en Zekerheid. “De zeven Santeon ziekenhuizen overleggen met elkaar en delen hun ervaringen. Hierdoor werken ze efficiënt en uniform. Wat het ene ziekenhuis ontdekt, neemt het andere ziekenhuis over. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat het aantal heropnames als gevolg van nabloedingen of wondinfecties bij alle ziekenhuizen is gedaald.”  

“Na iedere behandeling vragen we hoe tevreden een patiënt is”, legt Geranne Engwirda, domeinhouder verkoop van Santeon en lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, uit. “Met deze informatie kunnen onze artsen nog beter adviseren en zijn patiënten actief betrokken bij hun behandeling. Zij nemen ook deel in een verbeterteam. Hier vertellen patiënten hun artsen hoe zij de geleverde zorg hebben ervaren. Wat de impact is op hun leven en dat van hun familie, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders zouden willen zien.” De klantbeleving is, naast kwaliteit en kosten, één van de dimensies waarvoor kritische prestatie-indicatoren zijn afgesproken.

Bekostigingsmodel

Deze afspraken zijn vastgelegd in de door Santeon met de betrokken zorgverzekeraars gesloten meerjarencontracten voor borstkankerzorg. “Uniek voor deze waardegedreven contractafspraken is, dat de Santeon ziekenhuizen met de zorgverzekeraars op basis van zorgpaden van borstkankerzorg zogenoemde bundelprijzen hebben afgesproken. Afhankelijk van de kwaliteitsprestatie kan sprake zijn van een korting of een bonus op deze bundelprijzen waarmee kwaliteitsverbetering wordt beloond”, aldus Joost Zuidema, Salesmanager namens Santeon. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de zorgverzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren. De zeven Santeon ziekenhuizen in Nederland behandelen jaarlijks bijna 2000 patiënten met borstkanker.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen samen met patiënten systematisch behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug en verbeteren ze de resultaten van behandelingen waardoor de kwaliteit van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat hierbij centraal. Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 27.000 medewerkers, waarvan 2.000 specialisten. Een op de acht patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Santeon, samen voor vernieuwing.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden