Aangezichtsverlamming

Aangezichtsverlamming ontstaat als de aangezichtszenuw (vrijwel altijd aan één kant) slecht functioneert. Beide kanten van uw gezicht hebben een aangezichtszenuw. Deze zenuw stuurt de spieren aan die zorgen voor de mimiek van uw gezicht. Valt de functie van de spieren aan één kant uit dan krijgt u als gevolg hiervan een scheef gezicht.

Oorzaken

  • Oorontsteking
  • Schedelletsel, bijvoorbeeld na een ongeval, of letsel na operatie (meestal aan oor of speekselklier)
  • Het gordelroosvirus: hierbij zijn blaasjes, zoals bij waterpokken, zichtbaar in uw oorschelp en omgeving. De verlamming is vaak pijnlijk en gaat soms gepaard met gehoorverlies en evenwichtsstoornissen
  • Een tumor die op de zenuw drukt: hierbij treedt de verlamming vaak zeer geleidelijk op
  • Ziekte van Lyme
  • In ongeveer 50 procent van de gevallen kan er geen oorzaak worden aangetoond, dan spreken we van de verlamming van Bell. Het lijkt er op dat deze verlamming wordt veroorzaakt door het herpes simplex virus, type 1. Dit virus zorgt ook wel voor de bekende koortslip

Behandeling

Afhankelijk van de oorzaak kunnen in overleg met uw specialist diverse behandelingen worden ingezet.

Na een aangezichtsverlamming met zenuwuitval kunnen hinderlijke verschijnselen blijven bestaan. De zenuwfunctie kan zich tot een jaar na aanvang van de verlamming herstellen, maar daarna kunt u niet veel verbetering meer verwachten. Bij herstel kunnen zenuwvezels soms een verkeerde aansluiting maken. Dit uit zich in hinderlijk meebewegen, bij spreken, eten, drinken en fluiten. Verder kan de aangedane kant strak aanvoelen en kan het oog tijdens het eten tranen. Na verloop van jaren kan de verlamming duidelijker zichtbaar worden, omdat de huid ouder wordt en uitzakt.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden