Spondylolisthesis (verschoven wervel)

Bij een spondylolisthesis is een wervel verschoven ten opzichte van de daaronder gelegen wervel. Soms kan er in enige mate beweeglijkheid blijven tussen deze onderlinge wervels. Er is dan een instabiliteit van de wervelkolom. Door deze afschuiving/afglijding kan de ruimte van het ruggenmergkanaal of de ‘poortjes’ waar de zenuwen doorheen lopen, veranderen. Hierdoor kan een vernauwing ontstaan en er druk op ruggenmerg en/of zenuwen ontstaan.

De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels en (meestal) 5 lendenwervels. Bovenaan maakt het verbinding met het hoofd en onderaan met het bekken. Het is een essentieel onderdeel van het lichaam. De wervelkolom stabiliseert de romp en geeft het vorm. Hierdoor kunnen wij onszelf rechtop houden. Daarnaast beschermt het het zenuwstelsel. Het ruggenmergkanaal (spinale kanaal) verloopt namelijk door de wervelkolom heen.

Oorzaken

In grote lijnen zijn er twee oorzaken voor spondylolisthesis. De eerste is een groeiafwijking, waarbij de verbinding tussen de achter- en de voorzijde van een bepaalde wervel als het ware ‘oplost’. Hierdoor wordt de voorzijde, dat is het wervellichaam, niet meer tegengehouden en kan het wervellichaam naar voren afglijden. De tweede oorzaak is slijtage of veroudering. Door deze zogenaamde degeneratie kan een wervel en/of een tussenwervelschijf inzakken en daarbij kan ook een verschuiving plaatsvinden.

Symptomen

Spondylolisthesis kan rugpijn geven. Als er een vernauwing ter hoogte van het ruggenmergkanaal of de zenuwen ontstaat, kunnen er uitvalsverschijnselen optreden en/of uitstralende pijn in een of beide benen,

Behandeling

Soms kan een operatie, spondylodese nodig zijn om de wervelkolom te stabiliseren. Bij langer bestaande neurologische (uitvals)verschijnselen kan het nodig zijn het ruggenmergkanaal en/of de zenuwen door middel van een operatie meer ruimte te geven (decompressie).

Meer informatie over spondylolisthesis

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden