Aantal ‘no shows’ spectaculair gedaald

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontvangen een sms om ze te herinneren aan hun afspraak met de specialist. Met als resultaat 1,3 procent minder ‘no shows’ ziekenhuisbreed. “In concrete cijfers betekent dit dat er per maand ruim duizend mensen minder, niet verschijnen op hun afspraak”, legt programmamanager Ilse Jaspers van het Catharina Ziekenhuis uit.

In juni 2015 is het sms-systeem in het hele ziekenhuis ingevoerd. Dankzij de nulmeting die het ziekenhuis in januari 2015 had gedaan, kon in december 2015 nagegaan worden dat het aantal ‘no shows’ zo sterk was gedaald. Jaspers: “Het komt in elk ziekenhuis voor dat patiënten niet op komen dagen op hun afspraak. Dat is jammer voor de betreffende patiënt, maar ook voor anderen. In de tijd die gereserveerd was voor een patiënt die niet komt, kan namelijk een andere patiënt geholpen worden, wat de toegangstijden ten goede komt.”

Verzetten tijdig

Patiënten worden niet alleen herinnerd aan hun afspraak, ook wordt ze gevraagd minimaal 24 uur tevoren te bellen als ze niet kunnen komen. “Dit werkt goed, dat zie je wel aan het resultaat. Veel meer patiënten komen hun afspraken na of verzetten deze tijdig. Het kan natuurlijk altijd dat een afspraak toch niet uitkomt, maar verzetten is altijd beter dan niet komen. Op het vrijgevallen tijdstip kunnen we vervolgens andere patiënten helpen”, aldus Jaspers. De berichtenservice is ingezet voor alle afspraken in het ziekenhuis op poliklinieken en onderzoeksafdelingen. Patiënten van het Catharina Kanker Instituut ontvangen alleen een sms-bericht voor de nacontroles. Voor hun behandelingen zoals bestraling en chemotherapie is no show-berichtgeving niet van toegevoegde waarde. De sms-berichten worden twee werkdagen voor de betreffende afspraak aan de patiënt verzonden. Overigens krijgt niemand ongevraagd een sms-bericht. Het Catharina Ziekenhuis vraagt patiënten eerst toestemming of ze gebruik willen maken van deze gratis service. Naar verwachting zal het ziekenhuis 412.000 sms-berichten per jaar versturen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden