Tricuspidalisclip

Als uw tricuspidalisklep een lekkage heeft,  kunnen de hartspecialisten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum deze hartklepaandoening behandelen met een openhartoperatie, of door het plaatsen van een tricuspidalisclip. Het plaatsen van een tricuspidalisclip is een goed alternatief voor patiënten voor wie een openhartoperatie te risicovol is.

Het plaatsen van een tricuspidalisclip is veel minder ingrijpend vergeleken met een openhartoperatie. De cardiologen en hartchirurgen die deze ingreep uitvoeren, repareren de lekkende hartklep door een speciale clip op deze hartklep te bevestigen. De clip zorgt ervoor dat de hartklep beter afsluit waardoor de normale bloedstroom door het hart verbetert.

Katheter

De clip wordt direct op de lekkende hartklep aangebracht zonder dat uw borstkas hoeft te worden geopend of dat u aan een hart-longmachine hoeft te liggen. Om de hartklep te bereiken wordt in de liesstreek een flexibele, lange geleidekatheter in een ader ingebracht en naar het hart gevoerd. Met behulp van deze katheter wordt de clip vervolgens op de lekkende hartklep aangebracht, waarna deze weer beter afsluit. U bent tijdens de gehele ingreep onder narcose.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden