Bevalling

In het Catharina Ziekenhuis bevalt u in een van onze vijftien ruime, sfeervolle kraamsuites, die van alle gemakken zijn voorzien. Moeder en kind worden na de bevalling niet gescheiden (ook als een van de twee extra zorg nodig heeft). Ze verblijven samen met de partner in een kraamsuite en worden alleen (tijdelijk) van elkaar gescheiden als dit medisch noodzakelijk is.

De afdeling Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis werkt volgens de visie van professor Robson: Active Management of Labour. Deze methode gaat uit van drie principes:

  • Vanaf het moment dat de bevalling begint streven wij ernaar u 1-op-1 begeleiding te geven. Er is altijd een zorgprofessional om u te ondersteunen. Zij houdt u in de gaten en zorgt ervoor dat de bevalling zo goed en vlot mogelijk verloopt met zo weinig mogelijk stress.
  • Adequate pijnstilling. Pijnstilling is 24 uur per dag mogelijk (indien medisch verantwoord).
  • Het nastreven van een vlotte bevalling. De vordering van de ontsluiting wordt continu bijgehouden. Het streven is om u binnen 12 uur te laten bevallen.

Pijnstilling
De ervaring leert dat vrouwen bij een normale bevalling de pijn redelijk tot goed kunnen verdragen. Maar soms blijkt de pijn, de spanning, of de angst te veel. Bijvoorbeeld als een bevalling erg lang duurt. Dan zijn er in het Catharina Ziekenhuis verschillende manieren van pijnstilling mogelijk.

Bevalling inleiden
Inleiden van de bevalling betekent dat de bevalling op gang wordt gebracht. Dit gebeurt onder meer met een rijpingsballon (katheter). Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Bekijk de voorlichtingsvideo hierover.

Keizersnede
Een keizersnede is een verloskundige operatie waarbij een baby geboren wordt via een snede in de buik en baarmoeder. Dit gebeurt wanneer de baby niet via de natuurlijke weg geboren kan worden of er een verhoogde kans is op problemen bij de bevalling. In het Catharina Ziekenhuis laten wij bij een keizersnede het doek zakken zodat de ouders het kindje geboren zien worden (gentle-sectio). Direct na de geboorte wordt het kindje bij de moeder op de borst gelegd. Dit noemen we huid-op-huidcontact. Dit is niet alleen heel fijn, het is een belangrijke stap in het hechtingsproces van moeder en kind. Huid-op-huid contact na een keizersnede is overigens niet heel vanzelfsprekend. Het wordt op dit moment in een beperkt aantal ziekenhuizen in de Benelux aangeboden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden