Botoxbehandeling bij dystonie

Dystonie is een bewegingsstoornis, waarbij sprake is van onwillekeurig aanspannen van bepaalde spieren. Daardoor ontstaan er abnormale houdingen van één of meer lichaamsdelen. De meest voorkomende vormen van dystonie zijn scheefstand van de hals (torticollis) en onwillekeurige spiertrekkingen van de oogleden (blepharospasmen).

Botulinetoxine (Botox) zorgt ervoor dat spieren verslappen, waardoor de spierspanning afneemt. Tijdens het eerste consult bepaalt de neuroloog welke spieren betrokken zijn. Met name bij scheefstand van de hals (torticollis) wordt elektromyografie (EMG) gebruikt om de spieractiviteit te meten. De behandeling betreft meestal één of meer spieren.

Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om tot het juiste behandelprotocol te komen. Dat wil zeggen: welke spieren behandeld moeten worden en hoeveel botox nodig is. Het effect is meestal na één tot twee weken merkbaar. Gemiddeld moet de behandeling na drie tot vier maanden herhaald worden.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden