Botoxbehandeling bij dystonie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Botoxbehandeling bij dystonie (Folder)

U bent door uw neuroloog verwezen voor een behandeling met botulinetoxine. Deze behandeling wordt uitgevoerd op de afdeling Klinische Neurofysiologie. In deze folder staat hoe de behandeling over het algemeen wordt uitgevoerd. De beschreven werkwijze kan afwijken van uw persoonlijke situatie.

Indicatie behandeling met botulinetoxine

De meeste gebruikte toepassing van botulinetoxine is de behandeling van dystonie. Andere redenen voor deze behandeling kunnen zijn: spasticiteit (verhoging van de spierspanning door aandoeningen van het centrale zenuwstelsel), hypersalivatie (overmatige speekselvloed) of hyperhidrosis (overmatig transpireren). Ook een hemifacialisspasme kan goed worden behandeld met botulinetoxine.

Wat is dystonie?

Dystonie is een bewegingsstoornis, waarbij er sprake is van onwillekeurig aanspannen van bepaalde spieren. Daardoor ontstaan er abnormale houdingen van één of meer lichaamsdelen. De meest voorkomende vormen van dystonie zijn scheefstand van de hals (torticollis) en onwillekeurige spiertrekkingen van de oogleden (blepharospasmen).

Soms treedt het onwillekeurig aanspannen van spieren alleen op bij het uitvoeren van een bepaalde taak, bijvoorbeeld bij schrijven (schrijverskramp).

Botulinetoxine zorgt ervoor dat spieren verslappen, waardoor de spierspanning wordt verminderd.

Voorbereiding

Voor de behandeling is er geen specifieke voorbereiding nodig. Wel is het belangrijk dat u het aan uw arts meldt als u bloedverdunners gebruikt.

De behandeling

Tijdens het eerste consult zal de neuroloog bepalen welke spieren betrokken zijn. Met name bij scheefstand van de hals (torticollis) wordt gebruik gemaakt van elektromyografie (EMG) om de spieractiviteit te meten. De behandeling betreft meestal één of meerdere spieren.

In het Catharina Ziekenhuis worden de behandelingen met botulinetoxine uitgevoerd door neurologen drs. L.R. Canta en dr. K. Keizer.

Effect van de behandeling

Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om tot het juiste behandelprotocol te komen. Dat wil zeggen: welke spieren behandeld moeten worden en hoeveel botulinetoxine nodig is.

Het effect is meestal na één tot twee weken merkbaar. Gemiddeld dient de behandeling na drie tot vier maanden herhaald te worden. Op dat moment is de botulinetoxine uitgewerkt.

Mogelijke bijwerkingen

  • Zeer zelden kan het effect van de behandeling in de loop van de tijd afnemen omdat er door het lichaam antistoffen worden gevormd tegen de botulinetoxine.
  • Reacties als gevolg van de injectie: lokale huidreacties die bestaan uit irritatie of vorming van een blauwe plek (vooral als u bloedverdunners gebruikt), griepverschijnselen
  • Verspreiding van de botulinetoxine naar naastliggende spieren waardoor deze kunnen verslappen.
  • Bij de behandeling van scheefstand van de hals (torticollis) kunnen slikproblemen en te slappe nekspieren ontstaan. Daardoor kan het moeilijk kan zijn het hoofd recht te houden. Aanpassing van het behandelprotocol is hierbij noodzakelijk.
  • Bij de behandeling van blepharospasmen kunnen klachten ontstaan van ptosis. Dat betekent dat de oogleden omlaag kunnen gaan hangen. Aanpassing van het behandelprotocol is hierbij noodzakelijk.

Bij problemen met slikken, praten of ademen, adviseren we u contact op te nemen met de afdeling Klinisch Neurofysiologie of met de polikliniek Neurologie.

Aanvullende informatie

www.dystonievereniging.nl

Vragen

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de folder, kunt u contact opnemen met de afdeling Klinische Neurofysiologie of met de polikliniek Neurologie.

Ben u verhinderd voor uw afspraak, meldt dit ons dan zo snel mogelijk zodat we een nieuwe afspraak kunnen inplannen en een andere patiënt in uw plaats kan komen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Klinische Neurofysiologie
040 – 239 94 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden