GLA:D fysiotherapie programma

GLA:D® is een voorlichtings- en trainingsprogramma voor patiënten met heup- en knieartrose, dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het programma vermindert pijn en voorkomt dat klachten verergeren. Zo kunnen patiënten in hun eigen buurt en met eigen inzet een knie- of heupprothese uitstellen of zelfs voorkomen. Binnen dit programma werken ziekenhuis, huisartsenorganisatie PoZoB en fysiotherapeuten in regio Eindhoven nauw samen.

Patiënten in dit programma worden door de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut in de buurt. De behandeling bij de fysiotherapeut bestaat uit ongeveer twaalf oefensessies. De fysiotherapeut maakt voor elke patiënt een persoonlijk programma dat past bij zijn of haar situatie. De voorlichtingssessies vinden plaats bij de fysiotherapiepraktijk, waar de patiënten informatie krijgen over onder meer de symptomen, risicofactoren en het omgaan met artrose.

Het programma bestaat uit ongeveer twaalf behandelingen bij de fysiotherapeut en twee groepsvoorlichtingssessies. U kunt deze sessies op één dag volgen. GLA:D is afkomstig uit Denemarken, waar uit onderzoek blijkt dat het programma leidt tot een afname van pijnklachten, verminderd gebruik van pijnstillers en een lager ziekteverzuim. Door deelname aan het programma kunnen patiënten in de eigen buurt en met eigen inzet een knie- of heup vervangende operatie uitstellen of zelfs voorkomen.
Uw medisch specialist kan u hier verder over informeren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden