GLA:D fysiotherapie programma

GLA:D (Good Life with Osteoarthritis in Denmark) is een voorlichtings- en traininggsprogramma, dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten rondom artrose.

Het programma bestaat uit ongeveer twaalf behandelingen bij de fysiotherapeut en twee groepsvoorlichtingssessies. U kunt deze sessies op één dag volgen. GLA:D is afkomstig uit Denemarken, waar uit onderzoek blijkt dat het programma leidt tot een afname van pijnklachten, verminderd gebruik van pijnstillers en een lager ziekteverzuim. Door deelname aan het programma kunnen patiënten in de eigen buurt en met eigen inzet een knie- of heup vervangende operatie uitstellen of zelfs voorkomen.
Uw medisch specialist kan u hier verder over informeren.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden