‘Bij Samen Beslissen komen twee werelden samen’

Samen Beslissen kan het verschil maken tussen goede, passende zorg en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben of zelfs niet helemaal achter staan.  Ook in het Catharina Ziekenhuis is het een belangrijk onderwerp en daarom haken we aan bij de landelijke campagne ‘Begineengoedgesprek”. Samen Beslissen is vaak makkelijker dan je denkt, want dat gebeurt tijdens een goed gesprek. En een goed gesprek begint zoals de meeste gesprekken gewoon met ‘Hallo’.

“Door samen te beslissen zijn patiënten meer tevreden over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken“, zegt cardioloog Pepijn van der Voort. “Bij Samen Beslissen komen twee werelden samen: de kennis van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften én de kennis van de zorgverlener over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning. Als ze hun kennis bundelen, kunnen ze samen beslissen welke zorg het beste past. Daar worden beiden beter van.”

Cardioloog Pepijn van der Voort: “Door samen te beslissen zijn patiënten meer tevreden over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken.”

Goede voorbereiding is belangrijk

Veel zorgverleners proberen hun patiënten zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken dat patiënten dit nog niet altijd zo ervaren. In een onderzoek van Kantar (2020) zegt slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. En ook de Transparantiemonitor van Nivel (2020) laat een mismatch zien tussen de ervaringen van patiënten en artsen. Samen Beslissen is op dit moment dus nog te weinig ‘samen’.

Traumachirurg Alexander van der Veen in gesprek met een patiënt.

Van der Voort: “Dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen of geloven dat hun eigen mening niet relevant genoeg is. Aan de andere kant kan onze houding en werkstijl het verschil maken. Door nog beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven en geen aannames te maken over iemands begrip of situatie, bijvoorbeeld. Betere zorg begint met een goed gesprek.”

Samen Beslissen op verschillende manieren

Patiënten en zorgverleners kunnen allebei de deur openen naar een persoonlijk en begrijpelijk gesprek. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor zijn de drie goede vragen.

1) Wat zijn mijn mogelijkheden?
2) Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden.
3) Wat betekent dat in mijn situatie?

Patiënten krijgen via MijnCatharina informatie over deze 3 goede vragen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de afspraak en nog beter samen met de zorgverlener kunnen beslissen wat op een bepaald moment de beste behandeling voor hem of haar is.

Samen Beslissen gaat dus over een open gesprek tussen zorgverlener en patiënt of cliënt. Het moet een gesprek zijn tussen twee verschillende, maar wel gelijkwaardige partners. Twee mensen die een gesprek openen met het toegankelijke: ‘Hallo’.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden