GOCZ viert jubileum: twintig jaar gynaecologisch oncologische zorg in Brabant

Het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ) bestaat 20 jaar. Het samenwerkingsverband van zeven Brabantse ziekenhuizen behandelt ongeveer vijftien procent van het totaal aantal gynaecologisch-oncologische patiënten in Nederland. Gynaecologisch oncoloog Dorry Boll was in 2004 betrokken bij de start van de samenwerking. “Vanaf dat moment hadden we al een voorsprong in de organisatie van deze zorg. En dat hebben we altijd vastgehouden.” Dat mag met recht bijzonder worden genoemd als niet-universitair medisch centrum.

Het GOCZ begon in 2004 met een samenwerking tussen de Tilburgse ziekenhuizen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Al jaren werd in beide centra de zorg voor vrouwen met kanker aan vrouwelijke geslachtsorganen verleend. Door toename van de ingewikkelde diagnostiek en behandelingen werd de samenwerking uitgebreid met de gynaecologen van het Elkerliek, het MMC, het Amphia, het Jeroen Bosch en het St. Anna om zo de zorg voor heel Brabant op hoog niveau te kunnen blijven aanbieden.

Dorry Boll

Het grote voordeel voor de patiënten? “De lijnen met de verwijzers zijn erg kort. Zo kunnen patiënten altijd snel bij ons terecht”, zegt Boll. “We introduceerden bijvoorbeeld al in 2006 videocalls, nog ver voor COVID. Dankzij de Brainportregio en bijbehorend glasvezelnetwerk was die mogelijkheid er toen al. In de ziekenhuizen waren er nog papieren dossiers, wij hadden al een digitaal regionaal patiëntendossier. Daardoor konden we eenvoudig en snel belangrijke informatie delen. Ook beelden van CT-scans en MRI’s deelden we via een veilige omgeving. Overleg ging zo een stuk sneller. Dat kwam de kwaliteit van de zorg ten goede.”

Samen beslissen over elke patiënt

“Die samenwerking is in al die jaren intensiever geworden”, zegt gynaecologisch oncoloog Jurgen Piek. “Elke individuele patiënt wordt door een heel team besproken. Zo delen we kennis, leren we van elkaar en voorkomen we fouten. We beslissen samen over een patiënt en die hoeft daarvoor niet altijd fysiek naar Eindhoven te komen.”

Jurgen Piek

Neem als voorbeeld een chemotherapiebehandeling. Een patiënt uit Tilburg of Helmond kan die in haar eigen ziekenhuis krijgen. “Zo is zorg dichtbij huis geregeld als het kan en in het Catharina Kanker Instituut (CKI) als dat nodig is, bijvoorbeeld bij het merendeel van de uitgebreidere operaties”, zegt Boll.  “Maar als een patiënt zorg in haar eigen ziekenhuis krijgt, dan is er van tevoren uiteraard regionaal overlegd geweest en kijken we mee vanuit het CKI.”

Hoog aantal ingrepen per arts

Nog een opvallend gegeven van het GOCZ: de vijf oncologisch gynaecologen voeren het hoogste aantal ingrepen per persoon uit. “We zijn het derde grootste gynaecologisch oncologisch centrum van Nederland”, zegt Piek. “We behandelen in totaal vijftien procent van alle Nederlandse patiënten met gynaecologische kanker én zijn geregistreerd als het ESGO, het Europees expertisecentrum voor eierstokkanker.”

We behandelen in totaal vijftien procent van alle Nederlandse patiënten met gynaecologische kanker én zijn geregistreerd als het ESGO, het Europees expertisecentrum voor eierstokkanker.

Niet alleen de kwaliteit van behandelingen, maar ook de wetenschappelijke onderzoeken kunnen zich meten met die van de Nederlandse universitaire centra. Zowel wat betreft het aantal artikelen als de impact die daarmee wordt gemaakt. “Dat móet ook”, zegt Piek, want als je een expertisecentrum wil blijven voor weinig voorkomende kwaadaardigheden (minder dan 1000 gevallen per jaar) dan moet je aantonen dat je kennis in huis hebt. Uiteraard is het belangrijk dat je genoeg operaties uitvoert om kwaliteit te waarborgen. Juist door die samenwerking en centralisatie kan dat. Dat zorgt ook weer voor zorg zo dicht mogelijk bij het huis van de patiënt.”

En de volgende 20 jaar….

Piek en Boll kijken met vertrouwen uit naar de toekomst.  Boll: “Om een expertisecentrum te blijven, moeten we steeds aanhaken bij de nieuwste ontwikkelingen, laten zien wat we doen en met welke kwaliteit. We zorgen dat we blijven verbeteren én dat patiënten hier even goede zorg krijgen als in de andere centra.”

Het GOCZ viert het twintigjarig bestaan met een symposium over de gynaecologisch-oncologische zorg in Brabant met een symposium. Verwijzers, specialisten, verpleegkundigen en tal van andere betrokkenen worden daarbij bijgepraat over lopende onderzoeken en de historie van het GOCZ.

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden