ir. A.J. (Bertjan) Arends

ir. A.J. (Bertjan) Arends

Afdeling(en)
Klinische fysica
Nucleaire geneeskunde
Aangesteld

Mijn opleiding tot klinisch fysicus Nucleaire Geneeskunde deed ik in het Catharina Ziekenhuis. Ik maak deel uit van de vakgroep Klinische Fysica in dit ziekenhuis en van de opleidingsgroep voor de opleiding tot algemeen klinisch fysicus.
Als klinisch fysicus begeleid ik de introductie van nieuwe methoden voor diagnostiek en therapie en de daarbij behorende medische technologie, patiëntveiligheid, klinische informatieverwerking, etc. Als deskundige medische hulpmiddelen maak ik deel uit van de medisch ethische toetsingscommissie (METC). Verder ben ik lid van een interne commissie die mogelijke calamiteiten onderzoekt, en voer ik kwaliteitsvisitaties en audits uit voor NVKF, NVNG en IAEA.

Aandachtsgebieden

 • Nucleaire geneeskunde
 • Algemene klinische fysica
 • Stralingsbescherming
 • Medisch lasergebruik

Opleidingen & ervaringen

 • Opleiding tot klinisch fysicus Nucleaire geneeskunde, Catharina Ziekenhuis
 • Opleiding Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Nevenactiviteiten

 • Co-opleider, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde
 • Plaatsvervangend opleider, Algemene Klinische Fysica
 • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (Medical Ethics Committees United, MEC-U)
 • Lid Calamiteitenonderzoekcommissie, Catharina Ziekenhuis
 • Lid ad hoc visitatiecommissies, Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde
 • Auditor, Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
 • Intern auditor

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • Society of Nuclear Medicine (SNM)
 • Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden