Afdeling(en)
Palliatieve zorg
Aangesteld

In 2015 begon ik in het Catharina Ziekenhuis als verpleegkundige op de afdeling Chirurgie. Vanuit daar kreeg ik de mogelijkheid mij te specialiseren tot oncologieverpleegkundige. Een onderdeel van deze opleiding ging over de palliatieve zorg. Daar ontstond mijn affiniteit voor deze doelgroep en ik zocht regelmatig de samenwerking met het palliatieve team. 
In 2021 startte ik als verpleegkundig consulent in het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ).
Momenteel rond ik de opleiding Palliatieve Zorg van Hogeschool Utrecht af. 

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, maar er valt nog zoveel meer in te behalen. Wat ik belangrijk vind, is om samen met de patiënt en zijn naasten te kijken wat nog wél mogelijkheden zijn om kwaliteit van leven te verbeteren en welke begeleiding/ondersteuning ze hierin nodig hebben. Ik vind het heel waardevol om hier een aandeel in te mogen hebben. Oog hebben voor de persoon achter de patiënt.
Palliatieve zorg gaat niet alleen over de dood. Het gaat juist over het leven. 

Aandachtsgebieden

  • Meedenken in symptoommanagement
  • Begeleiding van patiënten en naasten (klinisch en poliklinisch) 
  • Proactieve zorgplanning
  • Scholing palliatieve zorg binnen het ziekenhuis  

Opleidingen & ervaringen

  • 2023 – heden Opleiding Palliatieve zorg, Hogeschool Utrecht 
  • 2021 – heden Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Catharina Ziekenhuis
  • 2017 -2018 Specialisatie tot oncologieverpleegkundige, Hogeschool Heerlen 
  • 2015 – heden Regieverpleegkundige, afdeling Chirurgische Oncologie, Catharina Ziekenhuis
  • 2012 – 2015 HBO Wijkverpleegkundige bij Zuidzorg
  • 2008 – 2012 HBO-V Fontys, Eindhoven 

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden