dr. J.C.M. (Jacqueline) Theuws

dr. J.C.M. (Jacqueline) Theuws

Afdeling(en)
Catharina Kanker Instituut
Radiotherapie
Aangesteld
BIG registratienr.
79042980601

Na mijn opleiding geneeskunde heb ik promotieonderzoek naar stralingsschade aan de longen gedaan in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Mijn onderzoek resulteerde in een model waarmee we de kans op longschade door  bestraling kunnen voorspellen bij een patiënt. Ik vind het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen worden geïmplementeerd in de klinische praktijk, zodat patiënten met kanker zo optimaal mogelijk behandeld kunnen worden.

Voor een succesvolle behandeling spelen meerdere factoren een rol. De behandeling van kanker is altijd een combinatiebehandeling. Een goede samenwerking met andere specialismen is daardoor essentieel. Ook vind ik het belangrijk dat de patiënt inspraak heeft in de keuze voor de beste behandeling, waarbij ook de kwaliteit van leven een belangrijke rol speelt.

Aandachtsgebieden

De gehele Vakgroep Radiotherapie draagt zorg voor de behandeling van borstkanker, huidkanker en palliatieve bestralingen.

 • Longtumoren
 • Darmkanker en intraoperatieve radiotherapie (iort)
 • Weke delen tumoren

Opleidingen & ervaringen

  • Werkzaam als radiotherapeut in Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)  in Amsterdam
  • Opleiding tot radiotherapeut VU Medisch Centrum in Amsterdam
  • Promotie onderzoek in Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Titel proefschrift: “Pulmonary effects of radiotherapy; A clinical analysis”
  • Werkzaam als arts-assistent niet in opleiding, Afdeling radiotherapie, Academisch Ziekenhuis Groningen
  • Opleiding Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Nevenactiviteiten

 •  Buitenpolikliniek Maxima Medisch Centrum Eindhoven (borstcentrum)
 • Voorzitter vakgroep radiotherapie
 • Lid Platform voor Radiotherapie bij longtumoren (LPRL)
 • Lid Platform voor Radiotherapie bij mammatumoren (LPRM)
 • Lid Platform voor Radiotherapie bij gastrointestinale tumoren (LPRGE)
 • Lid Platform voor Radiotherapie bij sarcomen (LPRS)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)
 • Verschillende landelijke en regionale tumorwerkgroepen, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden