Ejectiefractie in rust

Bij het onderzoek naar de pompfunctie (ejectiefractie) van een hart in rust wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag kan wegpompen. Deze meting gebeurt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in het bloed een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld.

In de behandelruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe via een injectie in een ader. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Er worden elektroden (plakkers) op uw lichaam aangebracht om tijdens het onderzoek een hartfilmpje te maken. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht om de foto’s zo duidelijk mogelijk te maken.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden