Ejectiefractie in rust: onderzoek van de pompfunctie van het hart (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ejectiefractie in rust: onderzoek van de pompfunctie van het hart (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten de pompfunctie (ejectiefractie) van uw hart in rust te onderzoeken op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Bij dit on­derzoek wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag kan wegpompen. Deze meting gebeurt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in het bloed een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toe­gediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omge­ving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u in de meeste gevallen niet nuchter te zijn. Als dit wel zo is, wordt dit tijdig aan u doorgegeven.
  • Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.
    De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

 

 

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucle­air werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe via een injectie in een ader. Hierbij voelt u even een prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardig­heid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals siera­den, muntgeld, metalen knopen of een gesp zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervol­gens gaat u liggen op de onderzoeks­tafel. Er worden elektroden (plak­kers) op uw lichaam aangebracht om tijdens het onderzoek een hartfilmpje te maken. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht om de foto’s zo duidelijk mogelijk te maken.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 20 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 30 minuten. Nadat de nu­cleair geneeskundige (arts van de af­deling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair genees­kundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantoor­uren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden