Ejectiefractie in rust: onderzoek van de pompfunctie van het hart (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ejectiefractie in rust: onderzoek van de pompfunctie van het hart (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten de pompfunctie (ejectiefractie) van uw hart in rust te onderzoeken op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier wordt beschreven.

Wat is een ejectiefractie?

Een ejectiefractie is een onderzoek waarbij wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag kan wegpompen. Deze meting gebeurt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat er in het bloed een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toe­gediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u in de meeste gevallen niet nuchter te zijn. Als dit wel zo is, wordt dit tijdig aan u doorgegeven.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

 Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucle­air werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Het is wel belangrijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden en kleding met metalen knopen of een rits worden verwijderd. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Daarna gaat u in de onderzoeksruimte op het onderzoeksbed liggen. De medisch nucleair werker dient de radioactieve stof toe via een injectie in een ader in uw arm. Hierbij voelt u even een prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt uw rijvaardig­heid niet. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Het maken van de foto’s

Direct na het toedienen van de radioactieve stof, worden de foto’s gemaakt. Er worden elektroden (plak­kers) op uw lichaam aangebracht om tijdens het onderzoek een hartfilmpje te maken. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht, zodat de foto’s zo duidelijk mogelijk worden. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s stil blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 10 minuten. De medisch nucleair werker controleert of de foto’s gelukt zijn. Hierna is het onderzoek klaar en kunt u naar huis.

De uitslag

De foto’s worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen? Neem dan tenminste één dag voor het onderzoek contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantoor­uren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden