Nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

040 - 239 86 00

Route: 166

De specialisten van Nucleaire geneeskunde onderzoeken de werking van organen met behulp van verschillende radioactieve stoffen.

Met behulp van verschillende radioactieve stoffen kijken onze specialisten naar veranderingen in de stofwisseling, of naar de werking van een orgaan. Ook het gedrag van tumoren kan met radioactieve stoffen worden onderzocht. Het radioactieve deeltje zendt straling uit, die door speciale camera’s wordt opgevangen. De straling wordt zo vertaald in beelden.

In sommige gevallen gebruiken we radioactieve stoffen ook om te behandelen, bijvoorbeeld bij een te snel werkende schildklier. Soms combineren we nucleair onderzoek met röntgenonderzoek (door middel van röntgenstraling). Voor de onderzoeken kan gebruik worden gemaakt van een PET/CT-camera, een gammacamera of een SPECT/CT-camera.

Nucleair onderzoek is een veilige manier van onderzoek. We gebruiken een zo laag mogelijke dosering radioactieve stof. De straling in de radioactieve stof is snel vervallen. Er zijn geen bijwerking en de patiënt kan direct na het onderzoek naar huis.

Specialisatie

De nucleaire geneeskundigen van het Catharina Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in behandelingen met radioactief jodium. Deze behandeling wordt gegeven bij een te snel werkende schildklier of schildklierkanker.

 

Verschil met röntgen

Bij nucleair onderzoek kijken we naar veranderingen in de stofwisseling of naar de werking van een orgaan. Bij röntgenonderzoek kijken we naar veranderingen in de vorm van een orgaan. De twee technieken vullen elkaar goed aan. Grote botbreuken zijn bijvoorbeeld makkelijker te zien op een röntgenfoto. Terwijl een kleine breuk in een handwortelbeentje op de röntgenfoto niet zichtbaar wordt. Dan kan de breuk alleen worden aangetoond door de veranderde botstofwisseling op een nucleaire botscan. Soms is de combinatie van nucleair onderzoek met röntgenonderzoek het beste. Eén van de camera’s die dit doet, is een PET/CT-scan.

Gaat u binnenkort met het vliegtuig op reis?

Komt u voor een nucleair onderzoek en reist u binnenkort per vliegtuig? Meld dit dan bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. Zij zorgen dat u een douaneverklaring mee krijgt, zodat uw reis kan doorgaan. De nieuwe generatie detectiepoortjes bij de douane is namelijk gevoelig afgesteld waardoor het alarm af kan gaan als u er doorheen loopt. Dit kan tot enkele dagen na het toedienen van de radioactiviteit nog gebeuren, afhankelijk van het onderzoek dat u bij ons heeft gehad.

Onze medewerkers

Veelgestelde vragen

 • De stof die wij bij u toedienen is niet gevaarlijk voor u en uw omgeving. De stoffen geven geen bijwerkingen of reacties. De hoeveelheid radioactiviteit die wij toedienen houden we zo laag mogelijk. De hoeveelheid straling die u krijgt is vergelijkbaar met die van een röntgenonderzoek. De stof is ongeveer een dag in uw lichaam aanwezig.

  Het specialisme Nucleaire geneeskunde geeft ook therapie voor o.a. de schildklier. Hierbij geven we een hogere dosis radioactiviteit. U krijgt leefregels mee om de straling voor uw omgeving tot een minimum te beperken.

 • Bent u zwanger of heeft u het vermoeden dit te zijn? Dan verzoeken wij u dringend dit te melden voor de toediening van de radioactieve stof. Meestal stellen we het onderzoek dan uit.

  Als u borstvoeding geeft, dient u daar enkele uren tot enkele dagen mee te stoppen. Hierover kunt u het beste contact opnemen met onze afdeling Nucleaire geneeskunde.

 • Bij de meeste onderzoeken krijg u een injectie in een bloedvat in de arm. U merkt hier verder niets van. De prik voelt hetzelfde als bij bloedafname. Bij onderzoeken van de maag verwerken wij de radioactieve stof in een pannenkoek. Soms dienen wij de radioactieve stof in de vorm van een capsule toe.

 • De onderzoeken op de afdeling Nucleaire geneeskunde zijn kostbaar. Per patiënt moet een spuit met radioactiviteit worden besteld. Bent u verhinderd? Wij stellen het op prijs als u ons minimaal vierentwintig uur voor uw afspraak hierover informeert. Op die manier kunnen we het voor u bestelde kostbare materiaal op tijd afbestellen. Ook kunnen we een andere patiënt in de vrijgekomen tijd behandelen.

 • Op deze afdeling zijn verschillende typen onderzoek. Als andere mensen eerder geholpen worden terwijl zij later binnenkwamen, komen ze voor een ander type onderzoek.

 • Bij vrijwel alle onderzoeken op de afdeling Nucleaire geneeskunde is het toegestaan dat er een begeleider bij het onderzoek is. Op het moment dat er een CT-scan gemaakt wordt, zal de begeleider even naar de gang of wachtkamer moeten. De onderzoeken waarbij een begeleider mee naar binnen mag, zijn niet schadelijk voor de begeleiders.

 • Dit verschilt per onderzoek. Voor sommige onderzoeken is een speciale voorbereiding nodig, bijvoorbeeld zijn nuchter zijn of tijdelijk stoppen met bepaalde medicijnen. Of dit voor u geldt, vindt u in de informatiefolder die u van uw specialist heeft gekregen. Deze folder is ook via onze website beschikbaar.
  Heeft u na het lezen van de informatie toch nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

 • Ja, u mag zelf in de auto terugrijden. Als u een kalmeringstablet heeft ingenomen, mag u niet zelf autorijden.

 • De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist. De laboranten die u onderzocht hebben, mogen geen uitslagen geven.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden