Screening TAVI-procedure

Bij een TAVI-procedure implanteren we via de lies een nieuwe hartklep. Deze procedure voeren we uit bij een vernauwing van één van de hartkleppen. Voorafgaand aan de procedure is er een screening om te onderzoeken hoe kwetsbaar de patiënt is, oftewel hoe groot de risico’s van de ingreep zijn. Een klinisch geriater neemt dit onderzoek af. Het onderzoek bestaat onder andere uit vragen over de thuissituatie en mentaal functioneren, een lichamelijk onderzoek en een geheugentest.

Een operatie is nooit zonder risico. Hoewel artsen nooit 100 procent kunnen voorkomen dat er complicaties optreden, kunnen zij de kans hierop wel zo klein mogelijk maken. Eén van de factoren waarvan onderzocht is dat het de risico op complicaties vergroot, is de zogenoemde ‘kwetsbaarheid’. Kwetsbaarheid houdt in dat er lichamelijke en/of geestelijke gebreken zijn waardoor iemand minder goed in staat is een stressvolle gebeurtenis, zoals een operatie, te doorstaan. Hierdoor is het risico op complicaties van een operatie groter. Het is dus van belang om te weten of u kwetsbaar bent. Omdat kwetsbaarheid door veel verschillende factoren veroorzaakt wordt, is het van belang dat een arts met brede kennis beoordeelt of u kwetsbaar bent. Een geriater is hiervoor de specialist bij uitstek.

Tijdens het onderzoek zult u een uitgebreid gesprek hebben met één van de geriaters of arts-assistenten geriatrie. De arts zal uw klachten met u bespreken, maar ook naar andere zaken vragen zoals uw thuissituatie en uw mentaal functioneren. Er wordt ook een volledig lichamelijk onderzoek bij u verricht. Tot slot doet de arts twee looptests met u en een korte geheugentest. In totaal duren alle onderzoeken ongeveer 90 minuten.

Onze hartchirurgen hebben jarenlange ervaring met het vervangen van een lekkende hartklep en weten daardoor wat de effecten zijn op lange termijn.

Cardiothoracaal chir Cardiothoracaal chirurg dr. Bart van Straten over Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden