Geriatrie

Geriatrie

040 - 239 91 50

Route: 056

Binnen het specialisme Geriatrie houden wij ons bezig met het voorkomen, vaststellen en behandelen van ziekten bij ouderen. In het Muliti Disciplinair Dagonderzoekscentrum Geriatrie (MDOG) vinden de verschillende onderzoeken plaats.

Op de afdeling Geriatrie staat de oudere patiënt centraal. Bij ouderdomsziekten gaat het vaak om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Denkt u aan incontinentie, geheugenstoornissen en onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren. Onze geriaters zijn gespecialiseerd in het geheugen.

De afdeling Geriatrie is een onderdeel van het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

De verpleegafdeling bevat 24 bedden die bestemd zijn voor oudere patiënten met meerdere lichamelijke aandoeningen. Meestal is er een acuut medisch probleem waardoor een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Meer hierover leest u in de folder.

Onze specialisten

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden