Geriatrie

Geriatrie

ma-vr (08.30-16.30)

Route: 056

Geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

De klinisch geriater werkt vanuit een holistisch perspectief, in een multidisciplinair team met onder andere een gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, activiteitenbegeleider en neuropsycholoog. Holistische zorg is zorg die niet alleen kijkt naar de zorgvraag, maar naar de mens achter de zorgvraag. Achter elke klacht, symptoom of zorgvraag zit meer dan alleen fysieke of mentale onbalans, het is een samenwerking van meerdere factoren. In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt. 

Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

 • mobiliteitsproblemen en vallen
 • continentie problemen
 • polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd
 • somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek
 • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
 • geheugenproblematiek
 • delier, ofwel acute verwardheid
 • een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen

Diagnostiek en behandeling

 • Verpleegafdeling klinische geriatrie: Op deze afdeling zijn bedden speciaal bedoeld voor geriatrische patiënten. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een thuissituatie te creëren door de aanwezigheid van een huiskamer en een vaste dagstructuur. Men werkt er multidisciplinair en is gespecialiseerd in diagnostiek en zorg voor oudere kwetsbare patiënten.
 • Multi Disciplinair Onderzoek Geriatrie (MDOG): Op de dagkliniek wordt in één dag een diagnose en behandeltraject vastgesteld. Tijdens het bezoek zal de geriater met u en uw familie/kennis spreken en u onderzoeken. Vaak staan ook nog aanvullende onderzoeken gepland, soms op een later tijdstip. Een dagkliniek heeft de beschikking over een kamer, waar u tussen de verschillende onderzoeken door kunt verblijven. Verwijzing gaat via de huisarts, een andere specialist of eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.
 • Polikliniek: U gaat naar de polikliniek als u geen acute geriatrische problemen heeft, waarvoor opname niet noodzakelijk is. Verwijzing gaat via de huisarts, een andere specialist of eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.
 • Geheugenpolikliniek: Op de geheugenpoli worden patiënten gezien met de klacht vergeetachtigheid. De geriater onderzoekt patiënten boven de 70 jaar, patiënten onder de 70 jaar gaan meestal naar de neuroloog. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben zoals overbelasting, depressie, delier, hersentumor en dementie. Soms denken mensen dat ze ‘gek’ zijn als ze naar de geheugenpolikliniek verwezen worden en het woord dementie roept soms weerstand op. Toch is het vaak een opluchting als de juiste diagnose wordt gesteld en gerichte behandeling en zorg kan worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op:
 • www.alzheimer-nederland.nl
 • www.dementie.nl
 • www.dementienetwerknederland.nl
 • www.alzheimercentrum.nl

De afdeling Geriatrie is een onderdeel van het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis. Dit is een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis proberen onze medewerkers te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

 • Consultatie: Bij consultatie kan een andere medische specialist de hulp inroepen van een klinisch geriater. De geriater kan zo op aanvraag patiënten door het hele ziekenhuis helpen, ook patiënten die niet op de geriatrische afdeling opgenomen zijn. Ook kan een verpleegkundige van een andere afdeling een geriatrisch gespecialiseerd verpleegkundige om advies vragen.
 • Screening door geriater voor een mogelijke ingreep: Een eventuele operatie is nooit zonder risico. Hoewel artsen nooit 100 procent kunnen voorkomen dat complicaties optreden, kunnen zij de kans hierop wel zo klein mogelijk maken. Eén van de factoren waarvan onderzocht is dat het de risico op complicaties vergroot, is de zogenoemde ‘kwetsbaarheid’. Kwetsbaarheid houdt in dat er lichamelijke en/of geestelijke gebreken zijn waardoor iemand minder goed in staat is een stressvolle gebeurtenis, zoals een operatie, te doorstaan. Hierdoor is het risico op complicaties van een operatie groter. Het is dus van belang om te weten of u kwetsbaar bent. Omdat kwetsbaarheid door veel verschillende factoren veroorzaakt kan worden, is het van belang dat een arts met brede kennis beoordeelt of u kwetsbaar bent. Een geriater is hiervoor de specialist bij uitstek.

Onze medewerkers


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden