Prijzen en vergoedingen

Op deze pagina geven we u meer informatie over de prijzen en vergoedingen in ons ziekenhuis.
 

Nederlandse Zorgautoriteit: Het betalen van ziekenhuiszorg
Wilt u weten hoe de kosten van de zorg tot stand komen? Bekijk dan onderstaande video van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het betalen van ziekenhuiszorg

 

Een verwijzing of verwijsbrief noodzakelijk

Als u wilt dat de zorg in het ziekenhuis (specialistische zorg) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, uw arts uit een ander ziekenhuis of uw verloskundige. Zonder deze verwijzing kan het ziekenhuis de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een uitzondering is gemaakt voor zorg op de Spoedeisende Hulp. Het ligt voor de hand dat als u met deze zorg te maken krijgt, een bezoek aan uw huisarts, arts of verloskundige, niet mogelijk is.

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u toch geholpen worden, dan kunt u een afspraak maken onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u de rekening voor de geleverde zorg zelf betaalt.

Verwijzing vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u op het moment dat u op de polikliniek in het ziekenhuis komt? Dan kunnen wij u toch helpen, onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u binnen 14 dagen de verwijsbrief alsnog aan het Catharina Ziekenhuis toestuurt. Doet u dat niet, dan betaalt u zelf de rekening voor de geleverde zorg.

De vergoeding van mijn zorg

De zorg die het ziekenhuis levert wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar, maar niet altijd.

 • Zorg die in de basisverzekering zit (medisch noodzakelijk zorg) wordt altijd vergoed.
 • Zorg die niet in de basisverzekering zit (niet medisch noodzakelijke zorg):
  • Aanvullende verzekering: afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, worden de kosten geheel of deels vergoed of moet u het zelf betalen.
  • Niet verzekerde zorg: deze kosten betaalt u zelf.

   

Nabetaling eigen risico
Het kan voorkomen dat uw behandeling in het ene jaar start en in het volgende jaar eindigt. U bent bijvoorbeeld in 2022 voor de eerste keer in het ziekenhuis geweest voor een onderzoek en komt in 2023 voor de uiteindelijke behandeling. Het kan dan voorkomen dat er voor u meerdere DBC’s worden geopend, zowel in 2022 en in 2023.

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Hierbinnen valt alles wat nodig is om uw aandoening te diagnosticeren en behandelen. Een DBC blijft maximaal 120 dagen openstaan. Voor poliklinische niet-operatieve behandelingen is de looptijd 90 dagen. Dit geld echter alleen voor het eerste traject van een nieuwe zorgvraag. Alle vervolgtrajecten (poliklinisch en niet-operatief) hebben een looptijd van 120 dagen. Omdat een DBC maximaal 120 dagen open staat, kan het zijn dat er voor uw behandeling een tweede DBC geopend moet worden. Hierdoor wordt uw eigen risico van 2022 en 2023 verrekend. De startdatum van een (vervolg-) DBC is namelijk bepalend voor de factuur en het eigen risico.

Voor veel patiënten/verzekerden kan het verwarring wekken als plotseling het eigen risico van voorgaande jaren in rekening wordt gebracht. Er wordt dan gesproken van een naheffing of nabetaling.

Naar wie gaat de rekening?

De rekening voor zorg die binnen de basisverzekering valt, stuurt het ziekenhuis rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan het eigen risico. Betreft de rekening kosten voor zorg die niet in de basisverzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening naar u. Krijgt u zelf de rekening en bent u aanvullend verzekerd? Of wilt u weten wat het kost en/of wat door de zorgverzekeraar vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Privacyverklaring

Mocht u niet willen dat de verrichtingen en/of de indicatie voor geneesmiddelen op de factuur vermeld wordt kunt u een privacyverklaring tekenen. Dit moet aangevraagd worden tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze verklaring moet zowel door de behandelend arts als door u getekend worden. De zorgverzekeraar kan deze getekende verklaring opvragen bij het ziekenhuis waar u behandeld wordt.

Niet basisverzekerde zorg in het Catharina Ziekenhuis

Zorg zonder medische noodzaak betaalt u mogelijk zelf. Bent u aanvullend verzekerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Veel voorkomende zorg die niet onder de basisverzekering valt:

 • Besnijdenis
 • Sterilisatie man/vrouw
 • Hersteloperatie sterilisatie man/vrouw
 • Ooglidcorrectie

Let op: deze lijst is niet uitputtend en bevat enkel de veelvoorkomende behandelingen.

eHealth-consult (consult op afstand)

Door gewijzigde wet- en regelgeving kunnen sinds 2020 alle vormen van eHealth-consulten leiden tot een declaratie bij de zorgverzekeraar.  Onder de eHealth-consulten verstaan wij de (digitale) consulten op afstand, zoals het telefonisch consult, e-consult (bericht aan de zorgverlener via het patiënten portaal), of een consult via videoverbinding tussen patiënt en arts (assistent), physician assistant of verpleegkundig specialist.

Deze vormen van eHealth doen een beroep op het eigen risico. Dat betekent dat het mogelijk is dat een email consult waarvoor je tot januari 2021 geen rekening kreeg, nu wel gedeclareerd wordt.

Let op: de kosten van eHealth consulten zijn hetzelfde als dat van een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis.

Wilt u weten of een gepland eHealth-consult in rekening wordt gebracht bij uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de polikliniek waar u in behandeling bent. De telefoonnummers van onze poliklinieken vindt u op de pagina Contact.

Heeft u een budgetpolis?

Sommige zorgverzekeraars hebben een ‘budgetpolis’. Als u een budgetpolis heeft afgesloten, moet u waarschijnlijk voor zorg uit de basisverzekering een deel zelf betalen. De budgetpolis is namelijk een specifieke polis waarvoor de zorgverzekeraar en het ziekenhuis geen contract hebben.

Als u een budgetpolis heeft, brengen wij de factuur bij u in rekening. U dient dan zelf de factuur in bij uw verzekeraar en u blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het volledige bedrag aan het ziekenhuis. Voor meer vragen over uw polis kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico. Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico gekozen in uw zorgverzekering, dan betaalt u een groter deel van de rekening zelf. Het verplicht eigen risico geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering en niet voor verloskundige zorg.

Betalingsvoorwaarden

Een factuur betalen? Bekijk de betalingsvoorwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Deze voorwaarden geven in detail aan op welke wijze betaald moet worden.

Betalingsregeling

Heeft u problemen met betalen? Het Catharina Ziekenhuis biedt patiënten met (grote) financiële problemen de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Bij een betalingsregeling heeft u een langere tijd om de verschuldigde kosten te betalen.

Het Catharina Ziekenhuis heeft de betalingsregelingen uitbesteed aan NDA Collect. Medewerkers van NDA Collect bekijken per situatie wat de mogelijkheden zijn en of een regeling noodzakelijk is. Betalingsregelingen gaan altijd in overleg met u.

Vragen?

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Vragen over een factuur of betalingsregeling

Bekijk de veelgestelde vragen over prijzen en vergoedingen op deze pagina.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de debiteurenadministratie van het Catharina Ziekenhuis:

Debiteurenadministratie 040 – 239 89 43(bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur)
 

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kan een patiënt het best terecht bij zijn zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Prijzen Catharina Ziekenhuis

Tarievenlijst passantentarieven 2023

Tarievenlijst dure geneesmiddelen passantentarieven

Tarievenlijst passanten 2022

Tarievenlijst Passanten 2020 – Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2020

Tarievenlijst Passanten 2019 met openingsdatum tussen 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Tarievenlijst Dure Geneesmiddelen 2019 met openingsdatum tussen 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Tarievenlijst 2018 met openingsdatum tussen 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Tarievenlijst Dure Geneesmiddelen 2018 met openingsdatum tussen 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Tarievenlijst 2017 met openingsdatum tussen 01-01-2017 t/m 31-10-2017

Tarievenlijst 2017 met openingsdatum tussen 01-11-2017 t/m 31-12-2017

Tarievenlijst Dure Geneesmiddelen 2017 met openingsdatum tussen 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Tarievenlijst 2016 met openingsdatum tussen 01-08-2016 t/m 31-12-2016

Tarievenlijst 2016 met openingsdatum tussen 01-01-2016 t/m 31-07-2016

Tarievenlijst 2015 met openingsdatum tussen 01-07-2015 t/m 31-12-2015

Tarievenlijst 2015 met openingsdatum tussen 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Prijzen fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Fysiotherapie en Diëtetiek geven zorg tijdens de ziekenhuisopname. Ook als u weer naar huis gaat kunt u deze zorg blijven ontvangen. Dit heeft invloed op de prijzen: deze zorg wordt apart in rekening gebracht, naast de rekening voor de behandeling. De prijs van deze zorg na uw opname is afhankelijk van uw zorgverzekering.

 ziekenhuisbezoek-in-2023-eigen-risico-betalen-van-2022


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden