Prijzen en vergoedingen

Hier vindt u meer informatie over de prijzen en vergoedingen in ons ziekenhuis.
 

Betalen van ziekenhuiszorg

Wilt u weten hoe de kosten van de zorg tot stand komen? Bekijk dan onderstaande video van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Betalen van ziekenhuiszorg on Vimeo

Een verwijzing of verwijsbrief noodzakelijk

Als u wilt dat uw zorgverzekeraar de zorg in het ziekenhuis (specialistische zorg) vergoedt, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, arts uit een ander ziekenhuis of uw verloskundige. Zonder deze verwijzing kan het ziekenhuis de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U moet dan zelf de rekening betalen. Dit geldt niet voor de Spoedeisende Hulp. Daar komt u terecht zonder eerst bij de (huis)arts of verloskundige te zijn geweest. 

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor de geleverde zorg niet. Wilt u toch geholpen worden? U kunt dan een behandelovereenkomst tekenen. Daarmee belooft u zelf de rekening te betalen.

Verwijzing vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u als u naar de polikliniek in ons ziekenhuis komt? Dan kunnen wij u toch helpen. U moet dan wel een behandelovereenkomst tekenen. Hierin belooft u binnen 14 dagen de verwijzing toe te sturen. Doet u dat niet, dan betaalt u zelf de rekening.

De vergoeding van mijn zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de zorg die wij leveren. Dit is niet altijd zo.

  • Zorg in de basisverzekering (medisch noodzakelijk zorg) wordt altijd vergoed.
  • Zorg die niet in de basisverzekering zit (niet medisch noodzakelijke zorg):
    • aanvullende verzekering: afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten helemaal, voor een deel of niet vergoed;
    • niet verzekerde zorg: deze kosten betaalt u zelf.

Nabetaling eigen risico

Soms start uw behandeling in het ene jaar en eindigt de behandeling in het volgende jaar. U kwam bijvoorbeeld in 2022 voor de eerste keer in het ziekenhuis voor een onderzoek en komt in 2023 voor de uiteindelijke behandeling. Het kan dan gebeuren dat er voor u meerdere DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) worden geopend, zowel in 2022 als in 2023.

Binnen een DBC valt alles wat nodig is om uw aandoening te diagnosticeren en behandelen. Een DBC blijft maximaal 120 dagen openstaan. Voor poliklinische niet-operatieve behandelingen is de looptijd 90 dagen. Dit geldt echter alleen voor het eerste traject van een nieuwe zorgvraag. Alle vervolgtrajecten (poliklinisch en niet-operatief) hebben een looptijd van 120 dagen. Omdat een DBC maximaal 120 dagen open staat, moet er soms voor uw behandeling een tweede DBC geopend worden. Hierdoor wordt uw eigen risico van 2022 en 2023 verrekend. De startdatum van een (vervolg-)DBC bepaalt namelijk de rekening en het eigen risico.

Het kan verwarrend zijn als het eigen risico van eerdere jaren nog in rekening wordt gebracht. We hebben het dan over een naheffing of nabetaling.

Naar wie gaat de rekening?

De rekening voor zorg die binnen de basisverzekering valt, sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan uw eigen risico. Vallen de kosten niet binnen de basisverzekering? Dan sturen wij de rekening naar u. Heeft u een aanvullende verzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan u vertellen wat u vergoed krijgt. 

Privacyverklaring

Als u niet wilt dat behandelingen en/of geneesmiddelen op de rekening komen staan, dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze moet u aanvragen tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek. Uw behandelend arts en uzelf moeten deze verklaring tekenen. De zorgverzekeraar kan deze getekende verklaring opvragen bij het ziekenhuis waar u behandeld wordt.

Niet basisverzekerde zorg in het Catharina Ziekenhuis

Zorg zonder medische noodzaak moet u soms zelf betalen. Bent u aanvullend verzekerd? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te horen of u een vergoeding krijgt.

Veel voorkomende zorg die niet onder de basisverzekering valt:

  • besnijdenis
  • sterilisatie man/vrouw
  • hersteloperatie sterilisatie man/vrouw
  • ooglidcorrectie

Let op: deze lijst is niet volledig en bevat alleen de veel voorkomende behandelingen.

eHealth-consult (consult op afstand)

Onder eHealth-consulten verstaan wij de (digitale) consulten op afstand, zoals het telefonisch consult, e-consult (bericht aan de zorgverlener via het patiëntenportaal) of een videoconsult tussen patiënt en arts (assistent), physician assistant of verpleegkundig specialist. Deze consulten betaalt u vanuit uw eigen risico. 

Let op: de kosten van eHealth-consulten zijn hetzelfde als die van een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis.

Wilt u weten of een gepland eHealth-consult in rekening wordt gebracht bij uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de polikliniek waar u in behandeling bent. De telefoonnummers van onze poliklinieken vindt u op de pagina Contact.

Heeft u een budgetpolis?

Sommige zorgverzekeraars hebben een ‘budgetpolis’. Heeft u een budgetpolis? Dan moet u zorg uit de basisverzekering voor een deel zelf betalen. Bij de budgetpolis hebben de zorgverzekeraar en het ziekenhuis geen contract. Wij sturen in dat geval de rekening naar u. U dient dan zelf de rekening in bij uw verzekeraar. Dat betekent ook dat u op tijd moet betalen. Voor meer vragen over uw polis kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Alle verzekerden van 18 jaar en ouder hebben een verplicht eigen risico. Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico gekozen in uw zorgverzekering, dan betaalt u een groter deel van de rekening zelf. Het verplicht eigen risico geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering en niet voor verloskundige zorg.

Betalingsvoorwaarden en betalingsregeling

Moet u een factuur betalen? Bekijk de betalingsvoorwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Daarin kunt u precies lezen hoe u uw rekening moet betalen.

Heeft u problemen met betalen? Wij bieden u een betalingsregeling als u (grote) financiële problemen heeft. U krijgt dan langer de tijd om de rekening te betalen. NDA Collect regelt dit voor ons. Medewerkers van NDA Collect bekijken per situatie wat mogelijk is en of een regeling nodig is. Betalingsregelingen gaan altijd in overleg met u.

Vragen?

Heeft u vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Vragen over een factuur of betalingsregeling

Bekijk de veelgestelde vragen over prijzen en vergoedingen op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de debiteurenadministratie van het Catharina Ziekenhuis via 040 – 239 89 43 (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur).

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

 

Prijzen Catharina Ziekenhuis

Wilt u tarieven van eerdere jaren weten, neem dan contact op met de debiteurenadministratie van ons ziekenhuis via 040 – 239 89 43 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Prijzen fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Fysiotherapie en Diëtetiek geven zorg tijdens de ziekenhuisopname. Ook als u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. Deze zorg brengen we apart in rekening, naast de rekening voor de behandeling. Wat u hiervoor betaalt, hangt af van uw zorgverzekering.

 ziekenhuisbezoek-in-2023-eigen-risico-betalen-van-2022


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden