Archief: contracten met zorgverzekeraars

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2022 contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Daar waar we geen contract hebben, worden nog gesprekken gevoerd. Wij verwachten uiteindelijk met alle zorgverzekeraars een contract voor 2022 af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft afgesloten per 1 januari 2022) heeft u recht op een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. In de onderstaande lijst ziet u of wij met een zorgverzekeraar een contract hebben of dat wij nog in onderhandeling zijn.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Achmea

 • FBTO
 • Pro Life
 • AON
 • Interpolis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis ZieZo
 • Zilveren Kruis

ASR

 • De Amersfoortse
 • Ditzo

CZ

 • OHRA
 • Nationale Nederlanden
 • CZ
 • Just
 • CZ Direct

DSW

 • Stad Holland
 • DSW

Eno

 • Salland
 • Zorgdirect

EUCARE

 • Aevitae

Menzis

 • Anderzorg
 • PMA
 • HEMA
 • Menzis
 • Vink Vink

VGZ

 • Bewuzt
 • IZA
 • United Consumers
 • IZZ
 • Univé
 • UMC
 • VGZ
 • ZEKUR
 • Besured
 • National Academic
 • Promovendum

Zorg en Zekerheid

 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid

 

In gesprek zorgverzekeraars

ONVZ

 • PNOZorg
 • VvAA
 • Jaaah.

 

 

Budgetpolissen 2022

Het Catharina Ziekenhuis is in 2022 gecontracteerd voor alle budgetpolissen.

Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Als budgetpolishouder kunt u voor de geplande zorg terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen. Vindt uw behandeling plaats in een voor de budgetpolis niet-gecontracteerd ziekenhuis dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd.

Heeft u vragen over uw budgetpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

 


 

Contracten zorgverzekeraars 2021

Normaal gesproken voeren we als ziekenhuis jaarlijks (in het najaar) gesprekken met de zorgverzekeraars om afspraken te maken over verzekerde zorg in het nieuwe jaar. In verband met corona en hiermee gepaarde onzekerheden, zijn de onderhandelingen voor 2021 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars landelijk gevoerd.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben in december 2020 gezamenlijke afspraken gemaakt over het vangnet voor de ziekenhuiszorg in 2021.

Voor wat betreft de zorgverzekeraars waar ons ziekenhuis meerjarenafspraken voor heeft, lopen deze contracten gewoon door. Met de andere zorgverzekeraars moet de afspraak voor 2021 nog worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het landelijke vangnet. Die afspraken zullen op korte termijn rondkomen, zo is de verwachting. Hierdoor is toegang tot goede zorg – ook in 2021 – voor bijna alle patiënten verzekerd.

Bijna alle patiënten, want alleen met zorgverzekeraar EUcare is geen overeenstemming bereikt over de compensatieregeling COVID-19. Dat betekent dat als u een polis heeft bij EUcare, mogelijk niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed. Alleen spoedzorg.

Historisch archief

Contracten zorgverzekeraars 2020

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2020 contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars. Met de andere zorgverzekeraars worden nog gesprekken gevoerd. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2020) heeft u recht op een vergoeding.
Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2020
Achmea
Aevitae
Avéro Achmea
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO
IAK
Interpolis
OZF Achmea
Pro Life
ZieZo
Zilveren Kruis
CZ
CZ
CZdirect (label van CZ)
Nationale-Nederlanden
OHRA
Menzis
Anderzorg
Hema
Menzis
PMA
DSW-Stad Holland
DSW
inTwente
Stad Holland
Coöperatie VGZ
Aevitae (VGZ)
Bewuzt
IZA
IZZ Zorgverzekeraar (VGZ)
Univé
ZEKUR
VGZ
UMC
United Consumers / VGZ
ASR Ziektekostenverzekeringen
Aevitae
De Amersfoortse
Ditzo
IptiQ – Caresq
Promovendum
National Academic
Besured
ONVZ
ONVZ
PNOzorg
VvAA
Zorg en Zekerheid
AZVZ
Zorg en Zekerheid
ENO
Salland
Zorgdirect

Budgetpolissen 2020

Het Catharina Ziekenhuis is in 2020 gecontracteerd voor bijna alle budgetpolissen.
Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Als budgetpolishouder kunt u voor de geplande zorg terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen. Vindt uw behandeling plaats in een voor de budgetpolis niet-gecontracteerd ziekenhuis dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd.
Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2020 met de volgende budgetpolissen een contract. Daar waar we nog geen contract hebben, zijn we in gesprek.
 

Budgetpolissen

Contract 2020

Zilveren Kruis Basis Budget

Zilveren Kruis Internetbasis budget

Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO)

ZieZo Selectief Zilveren Kruis

Aevitae Zorgplan Selectief

IAK Zorg Plan Selectief

Zekur

Heeft u vragen over uw budgetpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

 

Contracten zorgverzekeraars 2019

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2019 contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars. Met de andere zorgverzekeraars worden nog gesprekken gevoerd. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2019) heeft u recht op een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2019
Achmea
Aevitae
Avéro Achmea
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO
IAK
Interpolis
OZF Achmea
Pro Life
ZieZo
Zilveren Kruis
ASR Ziektekostenverzekeringen
Aevitae
De Amersfoortse
Ditzo
CZ
CZ
CZdirect (label van CZ)
IZZ Zorgverzekeraar (CZ)
Nationale-Nederlanden
OHRA
IptiQ – Caresq
Promovendum
National Academic
Besured
Menzis
Anderzorg
Hema
Menzis
PMA
ONVZ
ONVZ
PNOzorg
VvAA
Zorg en Zekerheid
AZVZ
Zorg en Zekerheid
ENO
Salland
Zorgdirect
DSW-Stad Holland
DSW
inTwente
Stad Holland
Coöperatie VGZ
Aevitae (VGZ)
Bewuzt
IZA
IZZ Zorgverzekeraar (VGZ)
Univé
ZEKUR
VGZ
UMC
United Consumers / VGZ

Budgetpolissen 2019

Het Catharina Ziekenhuis is in 2019 gecontracteerd voor bijna alle budgetpolissen.

Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Als budgetpolishouder kunt u voor de geplande zorg terecht in een beperkt aantal ziekenhuizen. Vindt uw behandeling plaats in een voor de budgetpolis niet-gecontracteerd ziekenhuis dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd.

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2019 met de volgende budgetpolissen een contract.

Zilveren Kruis Basis Budget
Zilveren Kruis Internetbasis budget
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO)
ZieZo Selectief Zilveren Kruis
Aevitae Zorgplan Selectief
IAK Zorg Plan Selectief
Zekur

Heeft u vragen over uw budgetpolis? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Contracten zorgverzekeraars 2018

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2018) heeft u recht op een vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding van uw ziekenhuisbehandeling, neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars met wie het Catharina Ziekenhuis een contract heeft afgesloten voor minimaal de zorg in de basisverzekering, zijn:

https://www.zorgverzekering.net/overzicht-zorgverzekeraars/

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2018
Aevitae (ASR Verzekeringen)
Aevitae (VGZ)
Aevitae-Avéro *
Aevitae-Avéro VPZ
Aevitae-De Goudse
Agis Zorgverzekeringen
Anderzorg
A.S.R.
Avéro Achmea Zorgverzekeringen *
AZVZ
Besured
Beter Dichtbij
Bewuzt (VGZ)
Caresco (VGZ)
CZ
CZ direct
De Amersfoortse Verzekeringen
De Friesland
De Goudse (Caresco Cares)
Delta Lloyd
Ditzo
DSW Zorgverzekeraar
Eno
FBTO Zorgverzekeringen
HEMA Zorgverzekering
HollandZorg
IAK (voor ASR Verzekeringen)
IAK (voor Avéro) *
Ik! Zorgverzekering
Interpolis Zorgverzekeringen
inTwente
IZA
IZA Cura
IZA VNG Gemeenten
IZZ
Kiemer (De Friesland)
Menzis
National Academic (voor VGZ)
Nationale Nederlanden
Nedasco
OHRA
ONVZ Zorgverzekeraar
OZF Achmea Zorgverzekeringen
Plus Zorgverzekering
PMA Zorgverzekering
PNOzorg
Pro Life Zorgverzekeringen
Promovendum
Salland Verzekeringen
Stad Holland Zorgverzekeraar
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
UMC Zorgverzekering
United Consumers (VGZ)
Univé
VGZ
VvAA Zorgverzekeraar
ZEKUR (Univé)
ZieZo*
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen *
Zorg direct
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
Zorgzaam Verzekerd

 

* Deze zorgverzekeringen hebben een budgetpolis. Als u een budgetpolis heeft kan het zijn dat u voor zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage verschuldigd bent. Zie ‘budgetpolissen’ verder op deze pagina.

Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen 2018

Kijkt u bij het kiezen van uw verzekeringspolis goed of de maatschappij ook uitkeert als u uw medische zorg in het Catharina Ziekenhuis laat uitvoeren. Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde budgetpolissen aan. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen en herkent u onder andere aan toevoegingen als ‘bewust’, ‘selectief’, ‘budget’. Het Catharina Ziekenhuis heeft niet met alle budgetpolissen een contract en dan bent u, naast uw eigen risico, een extra eigen bijdrage verschuldigd. Heeft u hier vragen over? Neem dan, voordat u een afspraak maakt in ons ziekenhuis, contact op met uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen klantenservice zorgverzekeraar
Zilveren Kruis Basis Budget ** 071 – 75 10 052
>Zilveren Kruis Internetbasispolis ** 071 – 75 10 051
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN/RABO) ** 071 – 75 10 051
ZieZo Selectief Zilveren Kruis** 071 – 75 10 051
Turien & Co Zorgplan Selectief ** 072 – 51 81 240
Aevitae Zorgplan Selectief ** 0900 – 36 93 333
IAK Zorgplan Selectief ** 040 – 26 11 888

 

** Indien u voor planbare zorg naar het Catharina Ziekenhuis komt, dan bent u met deze polis een eigen bijdrage aan uw zorgverzekeraar verschuldigd. Heeft u hierover vragen? Neem dan voordat u een afspraak maakt in ons ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar.

Disclaimer:

De bovenstaande lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Catharina Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden