Veelgestelde vragen over prijzen en vergoedingen

Veelgestelde vragen

 • Hieronder ziet u een voorbeeldfactuur. Dit is een factuur die landelijk is opgesteld. Ook het Catharina Ziekenhuis gebruikt dit sjabloon. De twee meest voorkomende vragen zijn toegelicht.

  In het kostendeel van de nota zitten de kosten voor het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor apparatuur, onderhoud of schoonmaak.

  Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 • Momenteel melden veel patiënten zich met vragen over hun factuur van de geleverde zorg in de coronatijd. Veel ziekenhuiszorg is vanwege het coronavirus uitgesteld of heeft op een andere manier plaats gevonden.  Afspraken op afstand tijdens corona (belconsult) In verband met het coronavirus kan uw specialist voorstellen om een afspraak niet op de polikliniek te laten plaats vinden, maar telefonisch.  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de voorwaarden voor belconsult tijdens de coronatijd versoepeld. Waar een dergelijk belconsult normaal alleen geldt ter vervanging van een herhaalafspraak, mag dit tijdens de looptijd van deze versoepeling ook ter vervanging van een eerste consult.

  Kosten
  De kosten voor belconsult zijn gelijk aan de kosten van een polikliniekbezoek en kunnen ten koste gaan van uw eigen risico (dit geldt niet voor patiënten tot 18 jaar). Een belconsult staat op de factuur met de codeomschrijving:
  190162 – Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.

  Eigen risico
  Door uitgestelde zorg kan het voorkomen dat voor dezelfde zorgvraag uw eigen risico van 2019 en 2020 wordt aangesproken.

 • Sommige DBC’s staan kort open, maar voor andere geldt dat deze 12 maanden open moeten blijven staan. Pas nadat de DBC afgesloten is kan de factuur verstuurd worden. Deze termijn is landelijk bepaald. Daarnaast kan er vertraging optreden in het traject van de jaarlijkse prijsafspraken die het ziekenhuis met de zorgverzekeraars maakt.

  Een rekening mag tot twee jaar na dato worden verstuurd, dit kan betekenen dat uw eigen risico van de zorgverzekering na twee jaar nog kan worden aangesproken.

 • Het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de dag dat u in het ziekenhuis bent geweest. Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de DBC. Het is ook mogelijk dat de datum op de factuur, de datum is van een eerste onderzoek en u pas later bij de medisch specialist bent geweest.

 • De prijs voor een zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde prijs. Dat betekent dat deze prijs niet in verhouding hoeft te staan tot de aan u geleverde inspanning en de tijd. Het kan zijn dat bij u meer of minder onderzoek/ behandeling heeft plaatsgevonden dan gemiddeld.

 • Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat vooraf niet bekend is hoe een behandeltraject eruit gaat zien. Pas achteraf kan dit bepaald worden op basis van de verleende zorg. In sommige gevallen kan een prijsindicatie worden gegeven, als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld. Neem daarvoor contact op met de Debiteurenadministratie van het Catharina Ziekenhuis:

  • telefoonnummer 040 – 239 89 43
  • bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur
 • Wij vinden het vervelend dat het niet lukt er samen uit te komen. Uiteraard kunt u een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met het Bureau Patiëntenbelangen van het Catharina Ziekenhuis.

 • Het Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een select aantal ziekenhuizen gecontracteerd. In deze regio is dat het Máxima Medisch Centrum. Als dit ziekenhuis u naar het Catharina Ziekenhuis verwijst, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. U kunt ook contact opnemen met de organisatie Vluchtelingen in de knel.

 • De rekening voor zorg die binnen de basisverzekering valt, stuurt het ziekenhuis rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan het eigen risico. Betreft de rekening kosten voor zorg die niet in de basisverzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening naar u. Krijgt u zelf de rekening en bent u aanvullend verzekerd of wilt u weten wat het kost en/of wat door de zorgverzekeraar vergoed wordt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie bij Prijzen en vergoedingen.

 • De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van een behandeling, ontvangt de factuur. Krijgt uw behandeling een vervolg terwijl u inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan ontvangt uw nieuwe zorgverzekeraar de factuur.

  Let op: deze data worden automatisch berekend in het Ziekenhuis Informatie Systeem op basis van wet- en regelgeving.

  Als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar omdat deze bepaalde zorg wel vergoed, is het belangrijk om dit vooraf goed af te stemmen op de polikliniek in het ziekenhuis. De polikliniekmedewerker van het ziekenhuis kan u nader informeren over uw individuele situatie.

 • U moet voor iedere nieuwe zorgvraag een verwijzing hebben. In de regel kunt u er vanuit gaan dat u als u langer dan anderhalf jaar niet meer bij hetzelfde specialisme bent geweest, u een nieuwe verwijsbrief moet halen bij de huisarts. Volgens de zorgverzekeringswet is het verplicht om bij een nieuw regulier zorgtraject de verwijsgegevens in te vullen. Als u geen verwijsbrief heeft is de kans groot dat u de rekening zelf krijgt en moet betalen. Is er geen verwijzing en is de rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd, dan zal deze de rekening doorsturen naar u en moet u deze zelf betalen.

 • Een behandeling wordt gestart met een DBC-code. De overheid heeft bepaald dat het tarief van de DBC wordt toegekend aan het jaar waarin de DBC is gestart. Zorgtrajecten duren niet even lang, landelijk is de doorlooptijd bepaald. Het is waarschijnlijk dat uw zorgvraag in meerdere trajecten wordt vastgelegd. Als uw zorgvraag meerdere jaren duurt, dan zult u jaarlijks uw verplicht eigen risico aan uw verzekeraar moeten betalen.

 • Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of uw verzekeraar de behandeling in het Catharina Ziekenhuis zal vergoeden. U krijgt van uw zorgverzekeraar formulieren die u moet invullen voordat een behandeling kan worden gestart.

  De rekening
  Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (voor meer informatie zie https://www.zorgwijzer.nl/faq/ehic ). Als u een EHIC heeft kan het ziekenhuis de rekening via Zilveren Kruis Buitenland indienen. Als u geen EHIC heeft, dan wordt u in het ziekenhuis als onverzekerde patiënt behandeld. Dit houdt in dat u de rekening in eerste instantie zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

 • You should always contact your insurer first, to inform whether your insurer will pay for your treatment in the Catharina Hospital. You will receive forms from your insurer to fill in before your treatment can take place.

  The invoice
  With the European Health Insurance Card (EHIC), you have rights for essential medical care during a temporary stay abroad (find more information: www.ehic.nl). If you have an EHIC, Catharina Hospital can submit the invoice via ‘Zilveren Kruis abroad’. If you don’t have an EHIC, you will be treated in the hospital as an uninsured patient. This means that you will have to pay the invoice yourself and then you can submit your declaration to your healthcare insurer.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden