Radiotherapeuten leren van elkaar over AI in het Catharina Ziekenhuis

Ruim 130 specialisten op het gebied van bestralen worden vandaag in het Catharina Ziekenhuis bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI) bij de jaarlijkse themadag Radiotherapie.

Binnen de ziekenhuismuren neemt kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere rol in. Maar hoe pas je die AI op de goede manier toe in de praktijk? Wat zijn de grote valkuilen? Hoe zit het met wetgeving? Mogen en moeten artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgverleners ook vertrouwen op hun gezonde verstand? En hoe doe je dat als AI bijzonder complexe problemen voor je oplost? Over die vraagstukken en nog vele andere kwamen sprekers aan het woord en werd in de zaal volop gediscussieerd.

“In alle ziekenhuizen wordt er al volop onderzoek naar gedaan en steeds vaker maakt AI zijn intrede in de klinische praktijk. Daarbij moeten we van elkaar leren”, zegt dagvoorzitter Coen Hurkmans, klinisch fysicus van het Catharina Ziekenhuis en hoogleraar aan de TU/e.

Stimuleren

“Ondanks dat het bijna niet meer weg te denken is in de praktijk, is er toch nog angst voor AI en voor de effecten daarvan op werkzaamheden in de praktijk, terwijl er ook veel winst te halen is. Dus ik hoop dat collega’s elkaar door deze themadag stimuleren om vaker met AI aan de slag te gaan, maar ook dat ze elkaar waarschuwen voor valkuilen en ervaringen uitwisselen over wat wel en niet goed gaat.”

Elk jaar organiseert de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis een themadag voor klinisch fysici (i.o.), radiotherapeutisch laboranten, radiotherapeuten (i.o.) en (project)medewerkers. Experts van onder meer Amsterdam UMC, NKI-AvL, Instituut Verbeeten, Maastro Clinic, UMCG, UMCU, Radiotherapiegroep en het Catharina Ziekenhuis kwamen aan het woord.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden