RTA hemoglobinopathie

De FMS-richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek voor hoog risicogroepen en de NHG standaard Preconceptiezorg adviseren paren met een hoog risico op (dragerschap van) hemoglobinopathieën hierop preconceptioneel dragerschapsonderzoek aan te bieden. Dit onderzoek kan ook nog plaatsvinden als reeds sprake is van een zwangerschap.
Afstemming tussen 1e lijn (huisartsen en verloskundigen), 2e lijn (gynaecologen) en klinisch chemici van de diverse laboratoria is gewenst. Daarom is een RTA over dit onderwerp opgesteld.

In eerste instantie wordt alleen de persoon met het verhoogde risico getest op een hemoglobinopathie. Bij een afwijkende uitslag dient ook de partner getest te worden. Als beide partners een verhoogd risico hebben op (dragerschap van) een hemoglobinopathie, is het advies om bij beiden tegelijkertijd onderzoek in te zetten. 

Als er tijdens de zwangerschap een risico blijkt te bestaan en de partner van de zwangere ook getest moet worden, ontvangt u een brief van de verloskundige/gynaecoloog met het verzoek dit onderzoek in hetzelfde laboratorium als de partner aan te vragen (i.v.m. correlatie van uitslagen). U kunt het betreffende onderzoek bij alle laboratoria in ZorgDomein terugvinden onder ‘Hemoglobinopathie (HBP) / thalassemie onderzoek’

Voor meer informatie over de achtergronden van dit dragerschapsonderzoek verwijzen wij u graag naar:


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden